Tag: Microchip

ไมโครชิพ เปิดตัว Trust & GO Wi-Fi ครั้งแรกด้วยโมดูล MCU 32 บิต

ไมโครชิพ เทคโนโลยี เปิดตัว Trust & GO Wi-Fi ครั้งแรกด้วยโมดูล MCU 32 บิต พร้อมตัวเลือกอุปกรณ์ต่อพ่วงขั้นสูงที่มอบฟังก์ชัน MCU ที่มีประสิทธิภาพ และมีระบบข้อมูลประจำตัวที่ตรวจสอบได้

Read more

Microchip เปิดตัว EEPROM แบบอนุกรมที่มีความหนาแน่นด้วยความเร็ว 4 เมกะบิต

Microchip เปิดตัว EEPROM แบบอนุกรมที่มีความหนาแน่นสูงสุดด้วยความเร็ว 4 เมกะบิต จะช่วยให้นักออกแบบซอฟต์แวร์ปรับเปลี่ยนดีไซน์ได้มากขึ้น

Read more