Toshiba เสนอ Quantum Key Distribution โซลูชันที่สมบูรณ์เพื่อการสื่อสารที่ปลอดภัย ด้วย ควอนตัม ฟิสิกส์

Toshiba นำเสนอ Quantum Key Distribution โซลูชันที่สมบูรณ์อันดับแนวหน้าของโลก เพื่อการสื่อสารที่ปลอดภัย ด้วย ควอนตัม ฟิสิกส์

สร้างอนาคตปลอดภัยระดับ ควอนตัม กับ Toshiba

คอมพิวเตอร์ควอนตัมมีศักยภาพในการถอดรหัสข้อมูลละเอียดอ่อนที่ส่งผ่านเครือข่ายทั่วไป จึงถือเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีข้อมูลละเอียดอ่อนที่เก็บระยะยาว เช่น การบริการทางการเงิน ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงเป็นพิเศษจากการโจมตีเหล่านี้

ขณะนี้ ผู้ไม่หวังดีได้เริ่มรวบรวมข้อมูลที่เข้ารหัสไว้แล้ว เพื่อรอให้คอมพิวเตอร์ควอนตัมพัฒนาไปไกลในอนาคตที่จะถอดรหัสข้อมูลเหล่านี้ได้ การโจมตีแบบนี้เรียกว่า “เก็บก่อน ถอดรหัสทีหลัง” และมุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมอย่างธนาคารและฝ่ายต่าง ๆ ในหน่วยงานรัฐบาล การโจมตีลักษณะนี้อาศัยการที่ข้อมูลสำคัญมักมีอายุขัยยาวนาน ใช้เวลานานกว่าจะหมดประโยชน์ ดังนั้น หากต้องการจะแก้ไขปัญหาดังกล่าว องค์กรต่าง ๆ จะต้องดำเนินการเชิงรุกและตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครือข่ายของตนมีการเข้ารหัสป้องกันชนิดปลอดภัยระดับควอนตัมไว้ล่วงหน้า

เครือข่ายปลอดภัยระดับควอนตัมเป็นทางออกเดียวในการปกป้องไม่ให้ข้อมูลถูกดักเก็บและนำไปถอดรหัสแม้ว่าผู้โจมตีจะใช้คอมพิวเตอร์ควอนตัมก็ตาม การนำเครือข่ายประเภทนี้มาใช้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ว่าด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อถือได้ ยั่งยืน และยืดหยุ่นต่อการโจมตี

Quantum Key Distribution (QKD) ของ Toshiba เป็นตัวอย่างวิธีการส่งข้อมูลที่ปลอดภัยระดับ ควอนตัม ซึ่งทำงานด้วยการกระจายกุญแจเข้ารหัสแบบปลอดภัยสูงเป็นพิเศษ ทำให้เครือข่ายยืดหยุ่นต่อภัยคุกคามควอนตัมต่าง ๆ เทคโนโลยี QKD ของโตชิบาได้รับการพัฒนามาตลอดกว่าสองทศวรรษ และสามารถติดตั้งเข้ากับเครือข่ายใยแก้วที่มีอยู่ได้ ทำให้เป็นโซลูชันที่สมบูรณ์อันดับแนวหน้าของโลก

Toshiba ควอนตัม

เทคโนโลยี Quantum Key Distribution ของโตชิบา

ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 JPMorgan Chase โตชิบา และ Ciena ได้ร่วมกันแสดงศักยภาพเครือข่าย Quantum Key Distribution (QKD) เครือข่ายแรก ซึ่งช่วยรับประกันความปลอดภัยให้กับการนำบล็อกเชนในภารกิจที่ขาด บล็อกเชนไม่ได้ ต่อมาในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มโตชิบาและ KT ได้ร่วมมือกันในโครงการนำร่อง Quantum Key Distribution ในเกาหลีใต้ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 EY ได้กลายเป็นลูกค้าเชิงพาณิชย์รายแรกของเครือข่าย Quantum-Secured Metro Network (QSMN) ซึ่งเป็นการทดลองเครือข่าย QKD ที่สร้างโดยใช้ฮาร์ดแวร์ QKD ของโตชิบาและซอฟต์แวร์การจัดการกุญแจเข้ารหัสในเครือข่ายไฟเบอร์ของ BT เชิงพาณิชย์ครั้งแรกในโลก และล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 HSBC ได้กลายเป็นธนาคารแห่งแรกที่เข้าร่วมเครือข่ายปลอดภัยระดับควอนตัมเชิงพาณิชย์รุ่นบุกเบิกของสหราชอาณาจักร

ส่วนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โตชิบาได้เปิดตัวศูนย์ Quantum Networks EXperience Center (QNEX) ซึ่งตั้งอยู่ที่สิงคโปร์และดำเนินการโดย SpeQtral Pte. Ltd. (SpeQtral) ซึ่งเป็นพันธมิตรของโตชิบา เพื่อสาธิตเทคโนโลยี QKD และการนำไปประยุกต์ใช้จริงในการรักษาความปลอดภัยให้แก่โครงสร้างพื้นฐานสำคัญและข้อมูลละเอียดอ่อน และล่าสุด SpeQtral และ SPTel ได้จับมือกันยื่นข้อเสนอไปยังองค์กรการพัฒนาสื่อสารสนเทศ Infocomm Media Development Authority (IMDA) เพื่อสร้างเครือข่ายปลอดภัยระดับควอนตัมแห่งชาติ National Quantum-Safe Network Plus (NQSN+) ในสิงคโปร์

Toshiba ควอนตัม development timeline

เมื่อนำวิธีการปลอดภัยระดับควอนตัมมาใช้แล้ว สถาบันการเงินต่าง ๆ ก็จะสามารถปกป้องข้อมูลละเอียดอ่อน รักษาความไว้วางใจของลูกค้า และพร้อมเข้าสู่ยุคควอนตัม โตชิบามุ่งมั่นพัฒนาโซลูชันที่ปกป้องผู้คนและองค์กรให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามใหม่ที่เกิดขึ้น

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมที่: https://www.toshiba-clip.com/en/detail/p=3544