Level Up with TikTok Experts 2024

“Level Up with TikTok Experts 2024” ส่งเสริมการเติบโตธุรกิจของ MSMEs ไทย

TikTok แพลตฟอร์มวิดีโอสั้นชั้นนำระดับโลก ร่วมฉลองวันแรงงานด้วยการเปิดตัวโครงการ “Level Up with TikTok Experts 2024” มอบความรู้ด้านดิจิทัลให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ไทย โดยมีผู้เชี่ยวชาญ 18 ท่านที่ผ่านการคัดเลือกมาเป็น TikTok Experts ร่วมถ่ายทอดความรู้เชิงลึกในการใช้เครื่องมือต่างๆ บนแพลตฟอร์มเพื่อการทำธุรกิจและสร้างรายได้ ได้แก่ TikTok Ads Manager, TikTok Shop และ TikTok Creative Center ครอบคลุมทั้งกลุ่มผู้ประกอบการและครีเอเตอร์

Level Up with TikTok Experts 2024

โครงการนี้เป็นการต่อยอดจากโครงการที่จัดขึ้นครั้งแรกในปีที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้สมัครเข้าร่วมมากกว่า 4,000 ราย สะท้อนความต้องการองค์ความรู้ด้านดิจิทัลของผู้ใช้งาน เนื่องจากกลุ่ม SMEs เป็นภาคส่วนสำคัญที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศไทยมากถึง 35% ของ GDP โดยแบ่ง TikTok Experts ออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย

  • Educator Experts ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing และการทำธุรกิจออนไลน์
  • Seller Experts ผู้มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าบน TikTok Shop
  • Creator Experts ครีเอเตอร์ผู้ชำนาญการสร้างคอนเทนต์บน TikTok ที่จะแชร์เคล็ดลับการใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อการสร้างคอนเทนต์ดึงดูดใจและสร้างรายได้ผ่านโครงการอย่าง Affiliate Program
Level Up with TikTok Experts 2024

ตลอดปีนี้ โครงการมีแผนจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปและเนื้อหาการเรียนรู้ต่อเนื่อง ผ่านความร่วมมือของ TikTok Experts เพื่อร่วมสร้างชุมชนธุรกิจที่เข้มแข็งและส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลไทยในระยะยาว นอกจากนี้ TikTok ยังมีโครงการอื่นๆ ทั้ง Grow with TikTok และ TikTok Shop Academy ที่มุ่งเป้าให้ความรู้ด้านการสร้างคอนเทนต์สร้างสรรค์และการขายสินค้าออนไลน์ ตอกย้ำบทบาทของแพลตฟอร์มในการมอบโอกาสการเติบโตทางธุรกิจให้ผู้ใช้งานทุกคน

โครงการ “Level Up with TikTok Experts 2024” มีความมุ่งมั่นในระยะยาวที่จะส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้ประกอบการและครีเอเตอร์ร่วมกับ TikTok Experts ทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบสัมมนา เวิร์คช็อป หรือคอนเทนต์ต่างๆ ตลอดทั้งปีเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชุมชนธุรกิจที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ พร้อมส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยอย่างสร้างสรรค์และแข็งแกร่ง โดยผู้ที่สนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการและข้อมูล TikTok Experts ทั้ง 18 ท่าน สามารถเข้าชมได้ที่ https://tiktoksmb.com/levelupwithtiktokexperts2024TH