โตชิบาพัฒนาหุ่นยนต์ที่มีความรู้สึกนึกคิดและสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง

ผู้ก่อตั้งโตชิบาผู้ได้รับการขนานนามว่าเป็นนักประดิษฐ์อัจฉริยะ “คาราคุริ จิเอมอน” ซึ่งถือได้ว่าเป็นบรรพบุรุษของหุ่นยนต์ในเวลาต่อมา

ปิดตำนาน ! Toshiba เลิกธุรกิจคอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจ ขายให้ Sharp

Toshiba เลิกและออกจากธุรกิจในส่วนของพีซีสำหรับธุรกิจอย่างเป็นทางการแล้ว โดยมีการขายหุ้นที่เหลือทั้งหมดในส่วนแบรนด์ Dynabook ให้กับ Sharp