AIS อุ่นใจCyber เตือนสติ เสี่ยงผิด พรบ.คอมฯ เช็คก่อนแชร์ April Fools’ Day

AIS อุ่นใจ Cyber ห่วงใยคนไทยในวันที่ 1 เมษายน “เมษาหน้าโง่” เป็นวันที่คนทั่วโลกมักจะแกล้งกันด้วยการโกหกเรื่องต่างๆ กับกลุ่มเพื่อนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ เสี่ยงผิด พรบ.คอมฯ

ทำให้ในปัจจุบันที่โลกออนไลน์กลายเป็นแหล่งรวมข้อมูล ที่มีทั้งจริงและปลอม ปัญหาการเผยแพร่ข่าวปลอม หรือการโกหกหลอกลวงกันบนโลกออนไลน์ จึงเป็นอีกหนึ่งปัญหาสังคมที่ถูกยกเป็นวาระแห่งชาติที่มีการระดมหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยกันหาวิธีการรับมือ เพราะผลกระทบจากการโกหกหลอกลวงกันบนโลกออนไลน์ ที่เดิมถูกมองว่าเป็นเรื่องล้อเล่น แต่วันนี้สามารถสร้างผลกระทบตั้งแต่ความเข้าใจผิดในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทั้งเรื่องต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ไปจนถึงการกลั่นแกล้งหลอกลวงจากการฉวยโอกาสของมิจฉาชีพ และอาจนำมาซึ่งการก่ออาชญากรรมไซเบอร์ได้อีกด้วย

AIS อุ่นใจCyber ที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการใช้ออนไลน์อย่างถูกวิธี ในฐานะเพื่อนคู่คิดดิจิทัลของคนไทย จึงขอเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญร่วมเตือนคนไทยให้ใช้ออนไลน์อย่างมีสติ ไม่นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จที่อาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด พร้อมกับเช็คข้อมูลให้ชัวร์ก่อนส่งต่อเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่ 1 เมษายน เพราะไม่เช่นนั้นอาจเกิดความผิดฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ ตาม “พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 14 ปี 2560” ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ

โดยการนําเข้าข้อมูลมีความบิดเบือน เป็นความจริงบางส่วน หรือไม่เป็นความจริงทั้งหมด โดยน่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน มีโทษจำคุก 5 ปี หรือปรับ 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ส่งต่อมีอัตราโทษเท่ากัน  รวมถึง “พ.ร.ก. ฉุกเฉิน 2548 มาตรา 9 (3)” ที่ว่าห้ามเสนอข่าวที่มีข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ในสถานการณ์ฉุกเฉิน จนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือ ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ทั้งในเขตพื้นที่ที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือทั่วราชอาณาจักรมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ AIS อุ่นใจCyber ได้จัดทำวีดีโอชุด Fool’s Day ไม่ Foolis เพื่อย้ำถึงความสำคัญของการใช้ออนไลน์อย่างมีสติ และสามารถติดตามกิจกรรมและการใช้งานอินเตอร์เน็ต สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัยได้ที่ Facebook : AIS Sustainability

Message us