รับสมัครงานจ้า! Facebook หาคนที่เข้ามาดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชน

Facebook นั้นเผชิญกับคำวิจารณ์เกี่ยวกับการโต้ตอบที่ช้าเกินไปกับประเด็นที่เกิดขึ้นในประเทศพม่า ด้วยเหตุนี้เอง ทางบริษัทฯตัดสินใจที่จะจ้างผู้อำนวยการที่จะเข้ามาทำงานด้านนโยบายสิทธิมนุษยชน (a Director of Human Rights Policy) ที่จะเข้ามาดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชน และจัดการกับกลุ่มคนที่จะเป็นอันตรายต่อประเด็นต่างๆ เช่น การละเมิดและริดรอนสิทธิมนุษยชน และอาจเป็นภัยต่อสันติภาพ

ซึ่งผู้ที่จะเข้ามาทำหน้าที่ในตำแหน่งนี้ ต้องเข้ามาควบคุมดูแลเรื่องประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และจะต้องทำงานร่วมกับทั้งหน่วยงานรัฐบาล และคู่ค้าของบริษัท

คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาทำงานตรงจุดนี้ ทาง Facebook อยากได้คนที่มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับนโยบายสาธรณะและสิทธิมนุษยชนอย่างน้อย 12 ปี (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่กำลังพัฒนา) และอยากได้ผู้ที่มีความสามารถใช้งานเทคโนโลยีด้วย

ด้วยประเด็นที่เกิดขึ้นในประเทศพม่านั้น ทาง Facebook ไม่อยากให้บริษัทฯตัวเองตกที่นั่งลำบากแบบนั้นอีก

หวังว่า Facebook จะหา candidate ที่เหมาะสมกับตำแหน่งนี้ได้ และเข้ามาช่วยให้ Facebook พัฒนาขึ้นในเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับ

source