GoPro ฟ้อง insta360

GoPro ฟ้อง Insta360 ห้ามขายในสหรัฐฯ

รอยเตอร์ ได้รายงานข่าวว่า คณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USITC) ได้เปิดการสอบสวนกรณีที่ GoPro ได้ยื่น ฟ้อง กล่าวหาว่า Arashi Vision บริษัทจากเมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน ผู้ผลิตกล้องในแบรนด์ Insta360 ได้ละเมิดสิทธิบัตรของ GoPro โดยนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเข้ามาจำหน่ายในสหรัฐฯ

USITC ระบุในประกาศสาธารณะเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่า การสอบสวนภายใต้มาตรา 337 ของกฎหมายการค้าปี 1930 จะมุ่งเน้นไปที่ Arashi Vision ผู้ผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ Insta360

GoPro ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ครองตลาดกล้องแอ็คชั่นแคมส่วนใหญ่ ได้ยื่นคำร้องให้คณะกรรมการการค้าออกคำสั่งห้ามและระงับการนำเข้าผลิตภัณฑ์ Insta360 เข้ามาในสหรัฐฯ

ในคำร้องของ GoPro ระบุว่าผลิตภัณฑ์ของ Insta360 ซึ่งรวมถึงกล้องแอ็คชั่นและกล้อง 360 องศา ระบบและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ละเมิดสิทธิบัตรของ GoPro ในเทคโนโลยี “SuperView, virtual lens, HyperSmooth และ Horizon Leveling” ที่ใช้ในสินค้าของ GoPro รุ่น HERO และ MAX