Western Digital ปิดโรงงานผลิตฮาร์ดดิสก์ เนื่องจากความต้องการในตลาดลดลง

Western Digital

ในปัจจุบัน อุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ SSD ( Solid-State Drive) เริ่มเป็นที่นิยมใช้กันมากขึ้น ทำให้ความต้องการใช้งานฮาร์ดดิสก์แบบเก่าอย่าง HDD (Hard Disk Drive) ลดน้อยลง Western Digital หรือ WD ซึ่งเป็นผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์รายใหญ่ของโลก ก็เริ่มมีการปรับตัวด้านอุตสาหกรรม โดยจะทำการปิดโรงงานผลิตฮาร์ดดิสก์ลง

โดยทาง Western Digital จะปิดโรงงานผลิตฮาร์ดดิสก์ในมาเลเซียลง ซึ่งโรงงานแห่งนี้ถือเป็นโรงงานแห่งแรกของบริษัทที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1973 และหลังจากที่ปิดโรงงานที่มาเลเซียลง ก็จะทำให้กำลังผลิตฮาร์ดดิสก์ของทาง WD นั้น เหลือโรงงานอีกแค่ 2 แห่งเท่านั้น ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย

และหลังจากนี้ WD ก็จะพยายามพัฒนารวมถึงทำการตลาดในส่วนของ SSD เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดให้มากขึ้นกว่าเดิม

การปิดโรงงานผลิตฮาร์ดดิสก์ของ Western Digital เพื่อปรับตัวสู่ยุคของ SSD

หน่วยความจำแบบ SSD และ NAND flash นั้นถือว่าเติบโตอย่างต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมา ราคาของ SSD นั้นไม่ได้สูงมากอีกต่อไป และคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ้ครุ่นใหม่ๆ ก็เลือกที่จะใช้ SSD แทน HDD ด้วยความเร็วในการอ่านเขียนข้อมูลที่เร็วกว่า, น้ำหนักเบา, ความทนทานที่ดีกว่า

แต่ถึงอย่างไร HDD ก็ยังคงเป็นที่ต้องการในอีกหลายๆ อุตสาหกรรม หรือการใช้งาน อย่างเช่นใช้สำหรับเก็บข้อมูลระดับเซิร์ฟเวอร์, Cloud หรือใช้งานใน NAS และ กล้องวงจรปิด

ข้อมูลจาก : Tech Power Up