ศาลสหรัฐฯ สั่งห้าม Apple แบนการใช้ Unreal Engine แต่ยังแบนเกม Fortnite จาก App Store ได้

ศาลสหรัฐฯมีคำสั่งคุ้มครองไม่ให้ Apple แบนบัญชีนักพัฒนาของ Epic Games รวมถึง Unreal Engine แต่สามารถแบนเกม Fortnite ได้จนกว่าจะทำตามกฏของสโตร์

Unreal Engine เปิดให้นักพัฒนาใช้ฟรี แต่จะเก็บส่วนแบ่งเฉพาะเกมทำรายได้เกิน 1 ล้านเหรียญ

Epic Game มีการเปลี่ยนแปลงการเก็บเงินค่า royalty ของUnreal Engine โดยจะให้ใช้งานฟรี แต่จะคิดส่วนแบ่ง 5% เฉพาะจากรายได้ส่วนที่เกิน 1 ล้านดอลล่าร์เท่านั้น