รัฐบาล เนเธอร์แลนด์ เตรียมสั่งห้ามใช้ สมาร์ทโฟน ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก

ปัญหาการติดสมาร์ทโฟนกำลังเป็นปัญหาหนักในสังคมปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กและวัยรุ่น ทำให้รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ต้องออกมาแก้ปัญหา เตรียมออกนโยบายสั่งห้ามใช้งานสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และสมาร์ทวอช ในห้องเรียน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2024 เป็นต้นไป เพื่อให้เด็กๆ มีสมาธิกับเรียนที่มากขึ้น โดยที่นโยบายนี้เป็นข้อตกลงระหว่างรัฐบาลเนเธอร์แลนด์กับกระทรวงศึกษาฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Robbert Dijkgraaf รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้กล่าวว่า “การสั่งห้ามอุปกรณ์ต่างๆ เป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อช่วยปกป้องเด็กนักเรียนจากการรบกวนสมาธิ เพื่อให้พวกเขามุ่งเน้นไปที่การศึกษาอย่างเต็มที่”

โดยที่นโยบายการจำกัดนี้ จะห้ามเฉพาะในคาบเรียนวิชาที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้ นักเรียนจะยังสามารถใช้สมาร์ทโฟนในบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับทักษะดิจิทัล หรือนักเรียนที่มีความบกพร่อง พิการ และต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้เพื่อช่วยเหลือ

คำสั่งนี้ทางโรงเรียนในเนเธอร์แลนด์ จะต้องนำไปปฏิบัติ และถ้าหากว่าดำเนินการไปถึงช่วงฤดูร้อนปี 2024 (ประมาณเดือนมิถุนายน) แล้วยังไม่เห็นผล ทางรัฐบาลจะพิจารณาออกเป็นกฎหมายเพื่อบังคับใช้

กฎการห้ามใช้สมาร์ทโฟนในโรงเรียนนั้น อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ใหม่ เพราะในหลายประเทศก็มีความตื่นตัวและมองเห็นความสำคย ที่จะต้องจำกัดไม่ให้เด็กๆ ใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมากจนเกินไป จากข้อมูลของ Common Sense Media วัยรุ่นทั่วโลกโดยเฉลี่ยจะใช้เวลาอยู่กับสมาร์ทโฟนในแต่วัน ประมาณ 7 ชั่วโมง 22 นาที กับกิจกรรมบนโซเชียลมีเดีย, การส่งข้อความ, การเล่นเกม และดูวิดีโอ

โดยที่เวลาที่มีการศึกษาและวิเคราะห์มา แนะนำว่า เด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ควรจำกัดการใช้งานอยู่บนหน้าจอสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ไม่เกินวันละ 2 ชั่วโมง

ที่มา : Gizmochina
ภาพปก : Freepik