คนเหงาช่วงโควิด TINDER ยังครองอันดับแอปที่ทำรายได้สูงสุดช่วงครึ่งปีแรก 2020

จากข้อมูลเบื้องต้นและจากการประมาณการของ Sensor Tower จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2020 พบว่าในครึ่งปีแรกของปี 2020 นั้นลูกค้าทั่วโลกได้จ่ายเงินรวมกันกว่า 5.01 หมื่นล้านดอลล่าร์ไปกับการซื้อแอปพลิเคชั่นบน App Store และ Google Play Store มียอดที่เติบโตขึ้นถึง 23.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2019 ที่ทำได้ 4.06 หมื่นล้านดอลล่าร์ ซึ่งยอดที่เพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญนี้สะท้อนให้เห็นแนวโน้มการใช้จ่ายโดยรวมที่เพิ่มขึ้น เป็นผลกระทบมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลต่อ ecosystem ของแอปทั่วโลก

First Half 2020 Global Mobile App Spending

Apple Store ของ Apple ทำรายได้จากการจ่ายเงินซื้อเพิ่มเติมในแอป (in-app purchases) การสมัครสมาชิก (subscriptions) แอปพรีเมียมและเกมทั่วโลกไปประมาณ 3.28 หมื่นล้านดอลล่าร์ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2020 เพิ่มขึ้นถึง 24.7% เมื่อเทียบกับยอดของครึ่งปีแรกปี 2019 ที่ทำได้ 2.63 หมื่นล้านดอลล่าร์

การใช้จ่ายบนมาร์เก็ตเพลสของ Apple นั้นมากเกือบ 2 เท่าของรายได้โดยประมาณของ Google Play Store ที่ทำได้ 1.73 หมื่นล้านดอลล่าร์ เพิ่มขึ้นถึง 21 % เมื่อเทียบกับยอดของครึ่งปีแรกปี 2019 ที่ทำได้ 1.43 หมื่นล้านดอลล่าร์

First Half 2020 Global Mobile App Spending

จากรูป Tinder ยังคงเป็นแอปที่ครองอันดับ 1 ในที่ทำรายได้สูงสุดของแอปที่ไม่ใช่เกมในครึ่งปีแรกของปี 2020 โดยทำรายได้ไปประมาณ 433 ล้านดอลล่าร์รวมทั้ง 2 สโตร์ (App Store และ Google Play Store) แต่ถ้าเทียบกับครึ่งปีแรกของปี 2019 ที่ทำได้ 532 ล้านดอลล่าร์นั้น ถือว่ารายได้จะลดลงไป 19% ซึ่งรายได้ที่ลดลงของ Tinder ก็มีผลกระทบจาก COVID-19 เพราะผู้คนยังไม่สามารถออกมาเจอกันได้ รวมถึงบางประเทศที่มีมาตรการล็อคดาวน์ และอาจมาจากการที่ Tinder ได้เสนอพรีเมียมฟีเจอร์ให้ผู้ใช้ทุกคนใช้งาน Tinder Passport ฟรีในเดือนเมษายน 2020

YouTube มาเป็นอันดับที่ 2 โดยทำรายได้รวมทั่วโลกไป 431 ล้านดอลล่าร์ และแอป TikTok จาก ByteDance ตามมาเป็นอันดับที่ 3 ทำรายได้รวมทั่วโลกจาก 2 สโตร์ไป 421 ล้านดอลล่าร์

First Half 2020 Global Mobile App Spending

นอกจากนี้ ในครึ่งปีแรกของปี 2020 นั้นมียอดการดาวน์โหลดและติดตั้งแอปเป็นครั้งแรกประมาณ 7.15 หมื่นล้านครั้ง ซึ่งมียอดเพิ่มขึ้น 26.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า โดย App Store ของ Apple นั้นมียอด 1.83 หมื่นล้านครั้ง โตขึ้นจากปีที่แล้วที่ทำได้ 1.49 หมื่นล้านครั้งถึง 22.8% ซึ่งคาดว่าการเติบโตขึ้นนั้นมีผลจากการล็อคดาวน์ในช่วงที่ COVID-19 ระบาด ซึ่งเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ใช้งานที่อยู่บ้านมากขึ้น จึงมีการดาวน์โหลดและลดลองใช้งานแอปใหม่ๆ เป็นครั้งแรกมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแอปประเภทออนไลน์ช็อปปิ้ง ความบันเทิง และการศึกษา เป็นต้น ส่วน Google Play Store นั้นทำไป 5.32 หมื่นล้านครั้ง เพิ่มขึ้น 27.3% จากปีที่แล้วที่ทำได้ 4.18 หมื่นล้านครั้ง จำนวนการดาวน์โหลดแอปจาก Google Play Store นั้นสูงกว่า App Store ถึง เกือบ 3 เท่า

First Half 2020 Global Mobile App Spending

สำหรับ App Store และ Google Play Store นั้นแอป TikTok มาเป็นอันดับ 1 ของแอปที่ไม่ใช่เกมที่มียอดดาวน์โหลดสูงสุด โดยทำไป 626 ล้านครั้ง WhatsApp มาเป็นอันดับ 2 ตามมาด้วย Zoom ที่เป็นอันดับ 3 ซึ่งมีการคุยหรือประชุมทางออนไลน์ผ่านแอป Zoom กันมากขึ้นในช่วงการระบาดของ COVID-19

ที่มา : SensorTower
รูปจาก : freepik