อดีตประธานาธิบดี บารัค โอบาม่า เปิดตัวเว็บไซต์ Obama.org

หลังจากที่นาย บารัค โอบาม่า ลงจากตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา  ตัวเขาและทีมงานมูลนิธิโอบาม่าก็ได้เปิดตัวเว็บไซต์ Obama.org ขึ้นมาในทันที

ในขั้นต้น  โครงการของ Obama.org นั้นคือการสร้างศูนย์วิชาชีพ (Working Center) ในพื้นที่ตอนใต้ชองชิคาโก้  โดยศูนย์วิชาชีพดังกล่าวจะเป็นทั้งที่อยู่อาศัยและสถานที่ฝึกหัดทักษะการทำงานของประชาชน  โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะปูพื้นฐานให้กับประชาชนในยุคถัดไป  และทางโครงการมีการวางแผนว่าจะเริ่มดำเนินการจากในชิคาโก้ก่อน  จากนั้นก็จะขยายไประดับประเทศ  และระดับโลกต่อไป

อย่างไรก็ดี  ในตอนนี้โครงการของ Obama.org นั้นยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้น  และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2020 โดยในระหว่างนี้ทางโครงการก็ต้องการฟังความคิดจากประชาชน  รวมถึงรวบรวมไอเดียที่จำนำมาใช้กับศูนย์แห่งนี้ด้วย

และสุดท้าย  เมื่อคืนนี้นายบารัคโอบาม่าก็ได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ว่าตัวเขาจะยังคงทำงานต่อไปแม้จะไม่ได้เป็นประธานาธิบดีแล้วก็ตาม (ทั้งนี้จะเริ่มหลังจากหยุดพักผ่อนเสร็จแล้ว)

ที่มา – The Verge