Apple Watch Series 7 ยังไม่เปิดตัว แต่ของปลอมวางขายเกลื่อนจีนแล้ว

Apple ยังไม่ทันเปิดตัว Watch Series 7 อย่างเป็นทางการ ก็มีการทำของปลอมราคาหลักพันออกมาวางขายจนเกลื่อนตลาดประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว