จอ RGBW เป็น 4K TV แท้จริงหรือไม่?

เทคโนโลยีของหน้าจอในโทรทัศน์ในปัจจุบันมีการพัฒนาก้าวไปอย่างรวดเร็วจากเดิมที่เรารู้กันว่าการแสดงสีของแสงจะมีแม่สีทั้งหมด 3 สีคือ แดง (Red), เขียว (Green) และน้ำเงิน (Blue) หรือเรียกสั้นๆ ว่า RGB จนล่าสุด LG ได้มีการพัฒนาจอทีวีด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า M+ ที่เพิ่มการแสดงสีขาว (White) ขึ้นมาเพื่อช่วยให้การแสดงผลได้ดีขึ้นและประหยัดพลังงานยิ่งกว่าเดิม โดยมีชื่อเรียกสั้นๆว่า RGBW

ทว่าก็มีการเข้าใจผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยี M+ ของ LG 4K TV เกิดขึ้นเพราะมีบางคนคิดว่า พอเพิ่มการแสดงผลสีขาวเข้ามาอีกสีจะทำให้จำนวนของพิกเซลแม่สี 3 สี RGB เดิมมีจำนวนเม็ดน้อยลง และให้ภาพที่แสดงบนหน้าจอไม่ได้เป็น 4K จริงๆ ซึ่งตรงนี้จะมาอธิบายให้คลายความสับสนกัน

LG 4K TV RGBW ราคา

รู้จักกับโครงสร้างของ Pixel การแสดงผลของจอ

ในหน้าจอทั่วไปนั้นโครงสร้างของแต่ละพิกเซลที่แสดงผลจะประกอบด้วย “ซับพิกเซล” (Sub-Pixel) ของแม่สี 3 สีคือ แดง, เขียว, น้ำเงิน (RGB) ที่จะทำหน้าที่แสดงค่าสีต่างๆ ออกมาผสมเป็นค่าสีต่างๆ การนับจำนวนพิกเซลบนหน้าจอก็เป็นการนับความละเอียดที่จำนวนของ “พิกเซล” ไม่ใช่การนับจำนวน “ซับพิกเซล”

 คราวนี้ตัวเทคโนโลยี M+ นี้คือการ “เพิ่ม” ตัว “ซับพิกเซล” แสดงผลสีขาวขึ้นมาเ พื่อให้แต่ละ “พิกเซล” มีการแสดงสีด้วยแสงทั้งหมด 4 สีคือ แดง, เขียว, น้ำเงินและขาว ดังนั้น การเพิ่ม “ซับพิกเซล” นั้นจึงไม่มีผลกับจำนวน “พิกเซล” แต่อย่างใด

ความละเอียดของ 4K นั้นคือหน้าจอที่มีจำนวนเม็ดพิกเซลที่ความละเอียด 8.3 ล้านพิกเซล (3,840 x 2160) และจำนวนเม็ดพิกเซลบนหน้าจอ 4K TV ของ LG ที่เป็นแบบRGBW นั้นประกอบด้วยโครงสร้างพิกเซลในแนวตั้งที่ 3,840 x แนวนอนที่ 2,160 = 8,294,400 หรือราว 8.3 ล้านพิกเซลเท่ากัน

LG 4K TV RGBW ราคา

สีขาวที่เพิ่มขึ้นมาในจอ M+ ของ LG 4K TV มีดีอย่างไร?

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการเพิ่มสีขาวเข้ามาในการแสดงผลแบบRGBW บางคนคิดว่าเป็นการทำเพื่อลดต้นทุนการผลิต แต่ในความเป็นจริงแล้วการเพิ่มสีขาวขึ้นมานี้เป็นการช่วยทำให้การแสดงผลภาพได้ดีกว่าหน้าจอที่เป็น RGB ปกติ

อย่างแรกที่ RGBWเด่นกว่า RGB ธรรมดาคือการประหยัดพลังงานทุกคนคงทราบกันดีว่าโดยปกติแล้วหน้าจอเวลาจะแสดงสีขาวนั้นคือการที่ซับพิกเซลทั้ง 3 สี (RGB) เปล่งแสงออกมารวมกันจึงเกิดเป็นสีขาวแต่ใน RGBW นั้นเวลาจะแสดงสีขาวก็จะมีตัวซับพิกเซลสีขาวมาช่วยทำให้อีก 3 สีไม่ต้องทำงาน จึงช่วยให้สามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่าถึง 35% เลยทีเดียว

ในการแสดงผลภาพที่มีความสว่าง RGBW ก็สามารถแสดงความสว่างได้มากกว่า โดยเฉพาะภาพที่เป็นซีนที่มีแสงเยอะจะสามารถแสดงค่า Contrast ระหว่างสีขาวกับสีอื่นๆได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

นอกจากนี้หน้าจอเทคโนโลยี M+ ของ LG 4K TV ยังเป็นหน้าจอแบบ IPS (In-plane switching) ที่มีมุมมองการแสดงภาพที่กว้าง มองได้ภาพที่คมชัดสีสันไม่ผิดเพี้ยนในทุกมุมมอง อีกทั้งยังผ่านการรับรองจากสถาบันระดับโลกอาทิ VDE, Intertek, International Committee for Display Metrology หรือ ICM

สรุป! การเรียงซับพิกเซลของ RGBW ให้ความคมชัด 4K อย่างแท้จริง

เมื่อเราทำความเข้าใจถึงโครงสร้างของเม็ดพิกเซลแต่ละเม็ด ที่แสดงผลนั้นจะประกอบด้วยซับพิกเซลของแม่สี และเทคโนโลยี M+ ของ LG ที่แสดงผลเป็นแบบRGBW ที่เพิ่มซับพิกเซลสีขาวขึ้นมาอีกสี เพื่อช่วยการแสดงผลสีขาวได้ชัดเจนมากขึ้น โดยช่วยลดการใช้พลังงานลงได้อีก 35% จึงยังคงเป็นหน้าจอที่มีความละเอียดที่ 4K จริงๆ คือ 8.3 ล้านพิกเซล (3,840 x 2160) ที่มีความคมชัดกว่า Full HD ถึง 4 เท่านั่นเอง

LG 4K TV RGBW ราคา

Message us