Intel เปิดตัว Gaudi 3 เร่งความสามารถ GenAI ระดับองค์กร

Intel เปิดตัว Gaudi 3 นวัตกรรมตัวเร่ง AI รุ่นใหม่ ตอบโจทย์ GenAI ระดับองค์กร ด้วยสมรรถนะเหนือกว่า ต้นทุนต่ำกว่า วางจำหน่ายปี 2024

ในงาน Intel Vision ที่ผ่านมา อินเทลได้นำเสนอตัวเร่งความเร็ว AI Intel Gaudi 3 รุ่นใหม่ล่าสุด ซึ่งมีศักยภาพสูงในการคำนวณ AI ถึง 4 เท่าสำหรับข้อมูล BF16 พร้อมความจุหน่วยความจำและแบนด์วิธที่เพิ่มขึ้นจากรุ่นก่อน นับเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาโมเดล AI ขนาดใหญ่ โดยเฉพาะ Large Language Models (LLMs) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ด้วยกระแสความนิยมของ Generative AI หรือ GenAI ที่กำลังเติบโตในภาคธุรกิจ หลายองค์กรจึงต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ เปิดกว้าง และราคาเหมาะสม เพื่อปรับใช้กับการดำเนินงานและสร้างนวัตกรรม Intel Gaudi 3 จึงถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์เหล่านี้ โดยเน้นประสิทธิภาพต่อราคา ความสามารถในการขยายระบบ และซอฟต์แวร์แบบเปิดที่เข้ากันได้กับมาตรฐานอุตสาหกรรม

สถาปัตยกรรมสำคัญของ Gaudi 3 ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ได้แก่ เครื่องมือประมวลผลเฉพาะด้าน AI กว่า 64 หน่วย และ MME จำนวน 8 ตัว ที่สามารถประมวลผลแบบขนานได้ถึง 64,000 รายการ หน่วยความจำ HBM2e ความจุ 128GB และพอร์ตอีเธอร์เน็ต 200 Gb ถึง 24 ช่อง ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ Gaudi 3 ช่วยเร่งการประมวลผลโมเดล GenAI ที่ใหญ่และซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมขยายศักยภาพได้ในระดับองค์กร

Intel Gaudi 3

เมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง Nvidia H100 แล้ว Intel Gaudi 3 มีความได้เปรียบหลายด้าน เช่น ใช้เวลาฝึกโมเดลเร็วกว่า 50% ในโมเดล LLMs ยอดนิยม ความเร็วและประสิทธิภาพพลังงานที่เหนือกว่าในการอนุมานโมเดล รวมถึงการรองรับเฟรมเวิร์ค AI หลักอย่าง PyTorch และ Hugging Face ที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่นักพัฒนาอีกด้วย

ตัวเร่งความเร็ว Intel Gaudi 3 มีกำหนดวางจำหน่ายในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2024 ผ่านพันธมิตร OEM ต่างๆ รวมถึงจะมีให้บริการบนระบบคลาวด์เพื่อการพัฒนาแอปพลิเคชัน AI ด้วย นอกจากนี้ Intel Gaudi 3 ยังจะเป็นพื้นฐานสำคัญของ GPU ยุคถัดไปอย่าง Falcon Shores ในอนาคตอีกด้วย ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าอินเทลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยี AI อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นตัวเลือกให้กับองค์กรธุรกิจในการนำ Generative AI มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด