AIS เปิดตัว Open API เชิงพาณิชย์รายแรกในไทย ผ่านมาตรฐานสากล GSMA

AIS เปิดตัว Open Application Programming Interface (Open API) บนมาตรฐานสากลตาม CAMARA Open API ได้รับการรับรองจาก GS รวมถึงความสามารถต่างๆ จากผู้ให้บริการเครือข่าย ช่วยให้นักพัฒนาแอปพลิเคชัน ผู้ให้บริการโซลูชัน และลูกค้าองค์กรธุรกิจ สามารถสร้างนวัตกรรม เพิ่มโอกาส และนำไปใช้งานจริงในเชิงธุรกิจได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

AIS Open API ประกอบด้วย 11 ชุด API ที่สามารถต่อยอดขีดความสามารถของแอปพลิเคชัน ตัวอย่างเช่น ชุด API สำหรับการรับรองความถูกต้องของผู้ใช้บริการ หรือ Silent Network Authentication APIs, การตรวจสอบเพื่อยืนยันเลขหมายโทรศัพท์ของผู้ใช้บริการ (Number Verify) และการตรวจสอบการเปลี่ยนซิมการ์ดของผู้ใช้บริการ (SIM Swap) โดยใช้ข้อมูลจริงในระบบของผู้ให้บริการเครือข่าย ซึ่งเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ ในการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆ และป้องกันการแอบอ้างหรือโจรกรรมทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน APIs เหล่านี้ถูกพัฒนาและทดสอบอย่างสมบูรณ์ มีการเริ่มใช้กับดิจิทัลแอปพลิเคชั่นเชิงพาณิชย์แล้ว และพร้อมขยายการให้บริการกับลูกค้าธุรกิจและองค์กรทั่วไป

นายภูผา เอกะวิภาต รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร เอไอเอส กล่าวว่า “AIS เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ ที่นักพัฒนาจะสามารถเข้าถึงบริการและความสามารถของเครเคลื่อนที่ ซึ่งจะช่วยสนับสนุน และเร่งเกิดการพัฒนาแอปพลิเคชันและบริการรูปแบบใหม่ๆ ขององค์กรธุรกิจได้ โดยมุ่งเน้นในเรื่องการดูแลความปลอดภัยของผู้ใช้บริการดิจิทัล ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวม ทั้งนี้ในการให้บริการด้าน APIs นั้น มาตรฐานของ APIs เป็นเรื่องสำคัญ และการทำงานร่วมกับ GSMA และออกแบบตามมาตรฐาน CAMARA Open APIs จะช่วยเสริมการขยายการเชื่อมต่อถึงนักพัฒนาในวงกว้าง ให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ลดความซับซ้อนในการพัฒนาของนักพัฒนาร่วมกับผู้ให้บริการ และพร้อมการต่อยอดนวัตกรรมของดิจิทัลแอปพลิเคชันในยุคต่อไป”

Henry Calvert, Head of Networks, GSMA กล่าวเสริมว่า “GSMA ยินดีและสนับสนุน เอไอเอส สำหรับการพัฒนา Open API เพื่อช่วยสร้างสรรค์บริการด้านดิจิทัลใหม่ๆ ให้เกิดประโยชน์กับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเชื่อว่าแพลตฟอร์มนี้ จะมีบทบาทหลักในการสนับสนุนนักพัฒนาขององค์กรธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการเข้าถึงความสามารถและนวัตกรรมที่เคลื่อนที่ จากความริเริ่มของ GSMA Open Gateway ในการกำหนดมาตรฐานในการทำงานร่วมกันของ APIs จะช่วยให้นักพัฒนา สามารถพัฒนาบริการ และแอปพลิเคชันใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นประโยชน์กับทั้งภาคธุรกิจและสังคมผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยทั่วไป”

AIS มุ่งมั่นพัฒนาตลาด ผ่านความร่วมมือพัฒนาการใช้งาน API กับนักพัฒนาแอปพลิเคชัน และผู้ให้บริการโซลูชัน โดยการสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่จะทำงานร่วมกัน สนับสนุนทั้งด้านเทคนิคที่จำเป็น และการบ่มเพาะแนวคิดเพื่อสร้างนวัตกรรม การหาแนวทางการนำ APIs เหล่านี้ไปใช้กับผลิตภัณฑ์ดิจิทัลต่างๆ และสร้างการใช้งานใหม่ๆ (Use Cases) ถือเป็นโอกาสใหม่ของพันธมิตรทั้งองค์กรธุรกิจ, นักพัฒนาแอปพลิเคชันและผู้ให้บริการโซลูชัน ที่จะผนึกกำลังเร่งการสร้างการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ เศรษฐกิจและสังคมไป