Microsoft ขึ้นราคา เครื่องเกม Xbox Series X และบริการ Xbox Game Pass ทั่วโลก

Microsoft เตรียนขึ้นราคาเครื่องเกมคอนโซล Xbox Series X และบริการ Xbox Game Pass สำหรับคอนโซลทั่วโลก ยกเวันบางประเทศเท่านั้น

Xbox Series X  จะมีการปรับขึ้นราคาในยุโรบ อย่างเช่น ที่ประเทศอังกฤษจะมีปรับราคาจาก 449 ปอนด์ เป็น 479 ปอนด์ ส่วประเทศอื่น ๆ ในยุโรปจาก 499 ยูโรเป็น 549 ยูโร

ตอนนี้ประเทศที่ยังไม่ได้ขึ้นราคาก็จะมี สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น บราซิล โคลัมเบีย นอกจากนี้จะมีการปรับราคา Xbox Game Pass จาก 9.99 ดอลลาร์เป็น 10.9 ดอลลาร์ต่อเดือน และในแพ็คเกจ Ultimate จาก 14.99 ดอลลาร์เป็น 16.99 ดอลลาร์ต่อเดือน จะมีผลในวันที่ 6 กรกฏาคม 2023 และนี่นับเป็นครั้งแรกที่ Microsoft ขึ้นราคาบริการ Xbox Game Pass หลังจากเริ่มให้บริการมาตั้งแต่ปี 2017

xbox game pass Xbox Series X

Kari Perez ได้กล่าวว่า Xbox ได้พยายามตรึงราคาของเครื่องเกมคอนโซลมาหลายปีแล้ว และบริการ Xbox Game Pass ก็ไม่เคยขึ้นราคาเลย และในปัจจุบันมีต้นทุนในการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น รวมถึงอัตราเงินเฟ้อที่สูงและสภาวะเศรฐกิจในปัจจุบันซึ่งจะสังเกตได้จากบริการ Streaming อย่าง Netflix หรือ Disney Plus ก็มีการปรับราคาขึ้นมาซักระยะแล้ว 

ที่มา : Tomshardware