Samsung Tech Skill ปั้นช่างเทคนิค เปลี่ยนพรสวรรค์ สู่ ช่างมืออาชีพ

ซัมซุง ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เดินหน้าส่งต่อองค์ความรู้ทั่วประเทศกับ “Samsung Tech Skill” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จัดงานประกาศความสำเร็จโครงการ พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรการซ่อมบำรุงโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 46 คน ย้ำแนวทางการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืนของซัมซุง “Everyday Sustainability”

ในปี 2565 ซัมซุง ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้ลงนามความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ช่างเครื่องปรับอากาศ พัฒนาศักยภาพพร้อมยกระดับทักษะฝีมือให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อผลิตแรงงานฝีมือที่มีศักยภาพและทักษะในการปฏิบัติงานสู่ตลาดแรงงาน ตลอดจนส่งเสริมให้ช่างมีใบรับรองตามกฎหมาย โดยมีผู้สำเร็จการอบรมทั้งสิ้น 80 คน

สำหรับในปีนี้ ซัมซุงได้ต่อยอดความสำเร็จในการสร้างแรงงานฝีมือที่มีความรู้ความสามารถให้กับสังคมไทย โดยขยายการจัดคอร์สฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานไปยังสาขาการซ่อมบำรุงโทรศัพท์เคลื่อนที และในปี 2567 และ 2568 มีแผนที่จะขยายไปยังธุรกิจอื่นๆ รวมไปถึงเทคโนโลยี นวัตกรรมอย่าง Internet of Thing หรือ IoT อีกด้วย

Samsung Tech Skill

คุณมาร์ค คิม ประธานองค์กร ธุรกิจโมบายล์ เอ็กซ์พีเรียนซ์ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืนของซัมซุง บนแนวคิด “Everyday Sustainability” ทั้งสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยในด้านสังคม ซัมซุงพร้อมส่งเสริมวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย และความร่วมมือเพื่อสร้างพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเดิม เพื่อลูกค้า พันธมิตร และชุมชนในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยี ซัมซุงมองเห็นโอกาสในการต่อยอดความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะให้เทียบเท่าระดับสากล และเป็นพื้นฐานต่อยอดความสำเร็จในสายอาชีพ โดยโครงการนี้ ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องสู่ปีที่ 3 แล้ว

ตลอดหลักสูตร ทั้งการเรียนภาคทฤษฎี และปฏิบัติ รวมถึงการสอบวัดผลเป็นไปอย่างเข้มข้น เพื่อยกระดับและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ เท่าทันต่อเทคโนโลยี พร้อมส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้สินค้าและบริการ ให้แก่ผู้บริโภค โดยในหลักสูตรประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี และซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับซอฟท์แวร์ โดยในรุ่นที่ 1 มีช่างเทคนิคประจำศูนย์บริการซัมซุง สำเร็จหลักสูตร 26 ท่าน จากเป้าหมายการฝึกอบรมในปี 2566 ทั้งหมด 120 ท่าน

Samsung Tech Skill

นอกจากนี้ ซัมซุงยังส่งต่อความรู้และทักษะการซ่อมบำรุงเบื้องต้นโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยจัดฝึกอบรมให้กับอาจารย์ ผู้ฝึกสอน ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 20 คน เพื่อเปิดหลักสูตร และนำความรู้ส่งต่อไปยังประชาชนทั่วไปที่สนใจ พร้อทั้งมอบโทรศัพท์จำนวน 40 เครื่อง มูลค่า 160,000 บาท เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการฝึกสอน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน คาดว่าจะพร้อมเปิดหลักสูตรให้ประชาชนทั่วไปได้ภายในเดือนพฤษภาคม โดยมีเป้าหมายจัดการฝึกอบรมให้กับประชาชนผู้ที่ให้ความสนใจกว่า 250 คน

และซัมซุงยังมีเป้าหมายในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานไทย ในโครงการ Samsung Tech Skill เพื่อรองรับต่อความต้องการและทิศทางการเติบโตของผลิตภัณฑ์ รวมถึง Smart IoT อีกด้วย

Blogger สาย Multi Function ตามติดเทคโนโลยีมือถือ, แท็บเล็ต, แอพ, เกมคอนโซล, โลกโซเชียล และจักรยาน