Galaxy S24 Ultra กล้องหลัง

Samsung Galaxy S24 Ultra กล้องหลัง อาจจะเหลือแค่ 3 เลนส์

Ice Universe ออกมาทวีตให้ข้อมูลว่า Samsung Galaxy S24 Ultra ที่จะเปิดตัวในช่วงต้นปี 2024 จะมีความเปลี่ยนแปลง ในส่วนของ กล้องหลัง จะมีน้อยลง จาก 4 เลนส์ เหลือแค่ 3 เลนส์เท่านั้น

ใน Samsung Galaxy S23 Ultra รุ่นล่าสุด กล้องหลังจะมีทั้งหมด 4 เลนส์ ประกอบด้วย กล้องหลัก 200MP, กล้อง Ultra-wide และกล้องเทโลโฟโต้ ระยะซูม 3x และกล้อง Periscope ระยะซูม 10x

แต่ใน Samsung Galaxy S24 Ultra คาดว่า กล้องหลัง จะมีการใช้ระบบการซูมแบบใหม่ ที่จะนำเอาระบบเทเลโฟโต้ กับ Periscope เอามารวมกันเป็นกล้องเดียว ทำให้กล้องหลังจะลดลงไป 1 เลนส์ เหลือแค่ 3 เลนส์

นอกจากนี้ยังมีทาง Revegnus ได้ออกมาพูดถึง Galaxy S24 ว่า จะกลับไปใช้ชิปเซ็ต 2 แบบอีกครั้ง โดยจะมีรุ่นที่ใช้ Exynos 2400 กับ Snapdragon 8 Gen 3 และในรุ่น Ultra ตัวกล้องเทเลโฟโต้จะถูกถอดออกไป และจะใช้เป็น กล้อง periscope ที่ปรับระยะซูมได้ 3-10x แทน

นอกจากนี้ยังมองไปไกลถึง Galaxy S25 ว่า จะใช้ชิปเซ็ตที่ผลิตบนเทคโนโลยี 3nm โดยเป็น 2 รุ่น Exynos 2500 กับ Snapdragon 8 Gen 4 รวมถึงกล้อง 200MP จะมีการเสริมเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น