CD Projekt RED ถูกแฮกเกอร์ใช้ ransomware ขโมยข้อมูลเกม พร้อมเรียกค่าไถ่

CD Projekt RED ผู้พัฒนาเกม Cyberpunk 2077 ถูกแฮกเกอร์ขโมยซอร์สโค้ดเกมและพยายามขู่เรียกค่าไถ่ แต่บริษัทยืนยันจะไม่มีการเจรจาต่อรองใดๆทั้งสิ้น