แฟนๆ รับไม่ไ่ด้กับ Sonic The Hedgehog เวอร์ชั่น Movie ยอด dislike ท่วมท้น

กระแสหลังจากเทรลเลอร์แรกของ Sonic The Hedgehog Movie ออกมา ปรากฎว่าส่วนใหญ่จะรับไม่ได้กับเจ้าเม้นสายฟ้าที่มีขนปุย จึงมีคนรีทัชปรับใหม่ให้ดูดีขึ้นกว่าเดิม