Meta อัปเดท ตัวกรองพื้นที่โฆษณา ใน Facebook และ Instagram พร้อมรองรับภาษาไทยแล้ว

Meta ประกาศเพิ่มฟีเจอร์ภาษาไทยสำหรับ ตัวกรองพื้นที่โฆษณา (Inventory Filter) ให้นักโฆษณาและ แบรนด์ต่างๆ สามารถแสดงโฆษณาของตนเองบน Feed และ Reels ของ Facebook และ Instagram ร่วมกับเนื้อหารอบข้างที่ตั้งค่าความเหมาะสมเองได้เพื่อช่วยสร้างประสบการณ์การรับชมโฆษณาที่เหมาะกับแบรนด์ของตน

ตัวกรองพื้นที่โฆษณาเป็นฟีเจอร์ที่พัฒนาขึ้นเมื่อปีที่แล้วสอดคล้องกับกรอบการทำงานด้านความเหมาะสม ของแบรนด์ของ Global Alliance for Responsible Media (GARM) โดยนักโฆษณาหรือแบรนด์สามารถ ควบคุมประสบการณ์การนำเสนอโฆษณาของตัวเองได้โดยสามารถคัดกรองเนื้อหาที่จะปรากฎขึ้นข้างๆ หรือที่จะวางร่วมกับ​ชิ้นโฆษณาของตนให้เหมาะสมกับโฆษณานั้นๆ

การพัฒนาตัวกรองดังกล่าวนับเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือควบคุมความเหมาะสมของแบรนด์ที่พัฒนาขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ตำแหน่งการจัดวางที่กำหนดเอง รายการที่บล็อก รายการผู้เผยแพร่ที่อนุญาต รายการเนื้อหา ที่อนุญาต ฯลฯ

meta ตัวกรองพื้นที่โฆษณา

ตัวกรองพื้นที่โฆษณานี้มีให้ใช้เป็นภาษาไทยแล้ว พร้อมกับการขยายการบริการเป็นภาษาอื่นๆ  เช่น ภาษาตุรกี ภาษาญี่ปุ่น ภาษามาเลเซีย และภาษาเวียดนาม  Meta จะขยายการรองรับให้ครอบคลุม ภาษาอื่นๆ อีกในอนาคต ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ Meta ที่จะมอบการควบคุมและความโปร่งใสให้กับ นักโฆษณา สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเหมาะสม รวมถึงร่วมมือกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน อุตสาหกรรมเพื่อสร้างพื้นที่การแสดงสื่อที่มีความรับผิดชอบ