สรุปประเด็นหลักจากงาน “Gulf Binance: Digital Asset Forum”

งาน “Gulf Binance: Digital Asset Forum” ที่จัดขึ้นโดย บริษัท กัลฟ์ ไบแนนซ์ จำกัด เมื่อเร็วๆ นี้ นับเป็นเวทีสำคัญในการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกและมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญในแวดวงเทคโนโลยีสินทรัพย์ดิจิทัล บล็อกเชน และคริปโตเคอเรนซี ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ โดยมีประเด็นสำคัญที่น่าสนใจหลายอย่าง ดังนี้

เทคระยะตั้งไข่ กับศักยภาพไร้ขีดจำกัด

ท่ามกลางความตื่นตัวในโลกของสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะหลัง ผู้เชี่ยวชาญในงานต่างมีความเห็นตรงกันว่า เทคโนโลยี Web 3 และบล็อกเชนที่เป็นรากฐานของอุตสาหกรรมนี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น และยังมีศักยภาพมหาศาลที่ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้อย่างเต็มที่ โดยเปรียบได้กับสถานการณ์ในช่วงแรกของการปฏิวัติอินเทอร์เน็ต ที่ยังต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อยอดการนำไปประยุกต์ใช้ในวงกว้าง ซึ่งการร่วมมือครั้งนี้ระหว่างกัลฟ์และไบแนนซ์ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างรากฐานที่มั่นคงเพื่อการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในไทยต่อไป

ปัจจัยสู่การเปิดใจรับสินทรัพย์ดิจิทัล

อย่างไรก็ดี แม้ศักยภาพของเทคโนโลยีจะมีสูงมาก แต่มีหลายปัจจัยที่จะเป็นตัวผลักดันหรือชะลอการเติบโตของอุตสาหกรรมในแต่ละประเทศ โดยภายในงานมีผู้ทรงคุณวุฒิได้วิเคราะห์ถึงปัจจัยเหล่านี้ที่ทำให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงไทย มีการนำสินทรัพย์ดิจิทัลไปใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น

  • ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและการเข้าถึงแพลตฟอร์มดิจิทัล (IT Savviness and Digital Penetration) โดยนาย นิรันดร์ ฟูวัฒนานุกูล ชี้ว่า พฤติกรรมคนไทยที่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีและใช้โซเชียลมีเดียอย่างแพร่หลายนั้น เป็นปัจจัยสำคัญในการแพร่กระจายความรู้และการยอมรับ Fintech รูปแบบต่างๆ แต่ก็ยังมีสัดส่วนผู้ใช้งานเทียบกับประชากรเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
  • การเข้าถึงบริการด้านการเงิน (Financial Inclusion) เป็นอีกแรงกระตุ้นสำคัญ โดยเฉพาะในประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงระบบการเงินกระแสหลัก แพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลจึงเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจสำหรับผู้ใช้งาน
  • การใช้งานในรูปแบบหลากหลายบนโลกจริง (Real-World Use Cases) โดยเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการลงทุน แต่ยังมีแนวโน้มการนำไปประยุกต์ใช้กับภาคธุรกิจต่างๆ ทั้งในด้านการสร้างคอนเทนต์ การสื่อสาร การสร้างคอมมูนิตี้ หรือแม้แต่การเรียกคืนความเป็นเจ้าของข้อมูลของผู้ใช้เอง

เรียนรู้ ปูพื้นฐานสู่การต่อยอดพัฒนา

ทั้งนี้ ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลในอนาคต จะขึ้นอยู่กับความเข้าใจและความร่วมมือจากผู้เล่นทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้งาน ผู้ประกอบการ นักพัฒนา ไปจนถึงหน่วยงานกำกับดูแล ที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจร่วมกัน สามารถปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมสร้างสมดุลระหว่างนวัตกรรมและการกำกับดูแลที่รัดกุมเพียงพอ ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจดิจิทัลในระยะยาว

Gulf Binance: Digital Asset Forum

ตั้งเป้าผู้นำตลาดไทย

นี่คือเป้าหมายที่ทาง กัลฟ์ ไบแนนซ์ ได้วางไว้ โดยจะใช้ความเชี่ยวชาญและความร่วมมือจากพันธมิตรระดับโลกอย่างไบแนนซ์ มาสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่ครบวงจรในไทย ตั้งแต่การสร้างแพลตฟอร์มการลงทุน การให้ความรู้ การสนับสนุนผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพ ไปจนถึงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อผลักดันให้ไทยก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านสินทรัพย์ดิจิทัลในภูมิภาค

โดยสรุป Gulf Binance: Digital Asset Forum ทำให้เราเห็นภาพอนาคตของอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล ที่ยังมีโอกาสเติบโตอีกมากจากจุดนี้ ผ่านการบ่มเพาะความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อช่วยกันปลดล็อกศักยภาพของเทคโนโลยีเหล่านี้ ซึ่งอาจนำไปสู่การปฏิวัติวงการการเงินและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในอนาคต และเป็นโอกาสสำคัญที่จะช่วยยกระดับประเทศไทยให้แข่งขันได้ในเวทีสากล

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง https://www.binance.th/th