Mark Zuckerberg - Facebook's CEO

Meta เตรียมเลิกจ้างพนักงานกว่า 11,000 คน Mark Zuckerberg ยอมรับเป็นความผิดของเขาเอง

Mark Zuckerberg ซีอีโอของ Meta ประกาศว่าบริษัทกำลังเลิกจ้างงานพนักงาน 13% หรือตีเป็นจำนวนประมาณ 11,000 คนทั่วโลก เป็นการยืนยันข่าวลือก่อนหน้านี้ที่ระบุว่า Meta จะมีการปรับลดจำนวนพนักงานลงจำนวนมาก

Zuckerberg เขียนในจดหมายที่ส่งถึงพนักงาน Meta ว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของ Meta โดยบริษัทจะมีการเลิกจ้างพนักงานกว่า 11,000 คน พร้อมปรับบริษัทให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นเพื่อประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้น หมายรวมถึงการหยุดรับพนักงานและการจ้างงานไปจนถึงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พร้อมลดค่าใช้จ่ายลงตามดุลยพินิจ แน่นอนว่าแผนกจ้างงานของ Meta นั้นได้รับผลกระทบมากที่สุดในการเปลี่ยนแปลงองค์กรครั้งนี้

ผมต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจเหล่านี้ และสิ่งที่ทำให้เรามาถึงจุดนี้ ผมรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ทำใจยากสำหรับทุกคน และผมรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ

Mark Zuckerberg ยอมรับผิดในการตัดสินใจเลิกจ้างพนักงานครั้งนี้
Meta Share Price over 12 months
ราคาหุ้น Meta ในระยะเวลา 12 เดือนที่ค่อยๆ ร่วงลงมาเรื่อยๆ

Meta ดำเนินมาถึงจุดที่ต้องเลิกจ้างพนักงานกว่า 11,000 คนได้นั้น เริ่มจากมูลค่าของบริษัทลดลงประมาณ 5 แสนล้านดอลลาร์ในช่วงเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา อีกทั้งผลประกอบการอย่าง รายรับสุทธิของไตรมาสที่ 3 ร่วงลงถึง 52% ลงมาเหลือเพียง 4.4 พันล้านดอลลาร์ (ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 5 พันล้านดอลลาร์) และรายรับที่ลดลงอีก 4% เหลือเพียง 2.771 หมื่นล้านดอลลาร์ ส่งผลให้นักลงทุนรู้สึกกังวลมากขึ้น เนื่องจาก Meta ทุ่มเงินไปหลายหมื่นล้านดอลลาร์กับ metaverse ของแผนก Reality Labs ที่ยังไม่เป็นชิ้นเป็นอัน

นอกเหนือจาก Meta แล้ว บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่หลายแห่ง อย่างเช่น Lyft , Twitter , Microsoft , Snap , Tesla และ Robinhood ก็มีการเลิกจ้างพนักงานในปีนี้เช่นกัน เนื่องจากกิจการต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำทั่วโลกและรายได้โฆษณาที่ลดลงอย่างมาก

Meta ได้จ่ายเงินชดเชยให้แก่พนักงานที่ถูกเลิกจ้างในสหรัฐอเมริกา 16 สัปดาห์ พร้อมกับเพิ่มอีก 2 สัปดาห์สำหรับการทำงานทุกปี ทั้งนี้บริษัทยังคุ้มครองเรื่องประกันสุขภาพของพนักงานที่ถูกเลิกจ้างเป็นเวลา 6 เดือนพร้อมเสนอสิทธิ์การให้หุ้น ให้บริการด้านอาชีพ ค่าล่วงเวลาที่เหลือ และความช่วยเหลือด้านการย้ายถิ่นฐานสำหรับพนักงานที่มีวีซ่า

ที่มา : TECHSPOT