HwaCom แนะนำ Cyber Monitor ซอฟต์แวร์การจัดการเครือข่าย ที่ช่วยเสริมศักยภาพองค์กร รองรับการแข่งขันทางธุรกิจ

HwaCom เผยเทรนด์เทคโนโลยีสมัยใหม่ในด้านเครือข่ายและการสื่อสารหลังโควิด แนะนำ Cyber Monitor ซอฟต์แวร์การจัดการเครือข่าย เสริมศักยภาพองค์กรและพร้อมรองรับการแข่งขันทางธุรกิจในอนาคต

HwaCom Systems Inc. เป็นบริษัทที่พัฒนาและหลอมรวมผลิตภัณฑ์ บริการด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล บริการข่าวกรอง ข้อมูล ความปลอดภัยและแอปพลิเคชันมัลติมีเดียร่วมกับคู่ค้าในไต้หวัน เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและบริการด้าน IOT พร้อมยังร่วมมือในห่วงโซ่อุตสาหกรรมด้านการวิจัยพัฒนาและการลงทุนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ให้ตอบโจทย์การให้บริการ เช่น การจัดการเครือข่ายอัจฉริยะด้วย ซอฟต์แวร์การจัดการเครือข่าย – Cyber Monitor โดยมีฐานลูกค้าหลักเป็นกลุ่มโทรคมนาคม การคมนาคม การศึกษา รัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ เปิดเผยข้อมูลถึงเทรนด์เทคโนโลยีสมัยใหม่ในด้านเครือข่ายและการสื่อสาร ซึ่งองค์กรต่าง ๆ มีการลงทุนกับการสร้างระบบคอมพิวเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่าย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและการแข่งขันทางธุรกิจ

ตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 ในปี 2020 ทำให้ในหลายเมืองใหญ่ ๆ ล็อกดาวน์ ส่งผลให้มีการปิดสถานที่ทำงานและโรงเรียน จึงเกิดรูปแบบการทำงานจากที่บ้านหรือ work for home และการเรียนออนไลน์จึงเป็นโซลูชันสำหรับองค์กรและโรงเรียนในช่วงการระบาดใหญ่ ดังนั้นความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านเครือข่ายจึงเพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพของเครือข่าย ความปลอดภัยและการป้องกันความเสี่ยงจากการโจมตีของแฮ็กเกอร์จำเป็นต้องเพิ่มขึ้น ซึ่งผู้ดูแลระบบไอทีจึงต้องมอนิเตอร์การทำงานของระบบเครือข่ายและการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายเข้มข้นในทุกอุตสาหกรรม

สำหรับองค์กรขนาดใหญ่และกลุ่มผู้ค้าปลีก มีแนวโน้มการใช้เครือข่ายและการมีห้องดาต้าเซ็นเตอร์ (IDC) ของตนเอง ซึ่งในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายขององค์กรขนาดใหญ่หรือร้านค้าในเครือของผู้ค้าปลีกจะประกอบด้วยอุปกรณ์ที่แตกต่างจากผู้ขายหลายรายเพื่อทำให้สภาพแวดล้อมมีขนาดใหญ่และซับซ้อน ดังนั้นผู้ดูแลระบบไอทีจึงจำเป็นต้องดูแลรักษาโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายในสำนักงานใหญ่ไม่เพียงเท่านั้น ยังต้องดูแลในส่วนต่าง ๆ ของสาขาด้วย ทำให้ต้องใช้อินเทอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพรองรับการทำงานจำนวนมากเพื่อไม่ให้หยุดชะงักและอาจทำให้เกิดการสูญเสียอย่างมากในกระบวนการผลิตและธุรกิจ ดังนั้นการจัดการเครือข่ายเป็นเรื่องที่สำคัญ โดยองค์กรจะลงทุนระบบเครือข่ายเพื่อให้มั่นใจว่าระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไม่ทำให้ธุรกิจสะดุด

สถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบรวมศูนย์สถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบกระจาย
การไหลของข้อมูลในกรณีของสถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบรวมศูนย์, ข้อมูลจะไหลผ่านจุดต่าง ๆ ที่ข้อมูลต้องไหลผ่านจุดศูนย์กลางโดยไม่มีจุดเฉพาะเจาะจงที่เรียกว่าเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลไหลผ่านจุดต่าง ๆ โดยไม่มีจุดใดจุดหนึ่งที่ต้องผ่านก่อนที่จะให้สิทธิ์การเข้าถึง
การไหลของการสื่อสารข้อมูลกระแสของการสื่อสารข้อมูลส่วนใหญ่เป็นแนวตั้งโฟลว์การสื่อสารข้อมูลในกรณีนี้เปิดกว้างและเป็นอิสระ
ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลความเป็นส่วนตัวเป็นปัญหาเนื่องจากหน่วยงานและการเชื่อมต่อของเครือข่ายที่กระจายอำนาจ ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล รัฐบาลสามารถติดตามการไหลของข้อมูลสถาปัตยกรรมเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วสำหรับข้อมูลและข้อมูลของพวกเขาการเชื่อมต่อของสถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบกระจายอำนาจเป็นที่รู้จักในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนตัว
ความเสี่ยงในการล้มเหลวการเชื่อมต่อของสถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบรวมศูนย์อาจเกิดความล้มเหลวจากความผิดพลาดเพียงจุดเดียวการเชื่อมต่อของสถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบกระจายศูนย์นั้นเกี่ยวข้องกับจุดเชื่อมต่อหรือโหนดที่หลากหลายซึ่งข้อมูลผ่าน การป้องกันความเสี่ยงจากความล้มเหลวของจุดเดียว

ตารางการเปรียบเทียบสถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบรวมศูนย์และแบบกระจายอำนาจ

จากตารางเปรียบเทียบด้านบน สถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบกระจายมีประโยชน์ในการช่วยให้การไหลของข้อมูลมีความยืดหยุ่นและเปิดกว้างมากขึ้น ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยดีกว่าสถาปัตยกรรมแบบรวมศูนย์ อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลระบบไอทีจำเป็นต้องค้นหาสาเหตุของข้อผิดพลาดในระบบเครือข่ายด้วย จากรายงานของ Garner พบว่า 80% ของเวลาในการแก้ไขอินเทอร์เน็ตที่ผิดพลาดนั้นสูญเปล่าไปกับการค้นหาสาเหตุของข้อผิดพลาด ด้านประสิทธิภาพเครือข่ายและผลผลิตขององค์กรมีความสัมพันธ์ตามสัดส่วน กล่าวอีกนัยหนึ่ง ประสิทธิภาพของเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูงจะเป็นประโยชน์ต่อประสิทธิภาพการทำงานและนำการพัฒนาในเชิงบวกมาสู่องค์กร จากแผนภูมิด้านล่าง ประมาณ 50% ของความผิดพลาดของเครือข่ายเกิดจากการกำหนดค่าผิดพลาดและแบนด์วิดธ์ที่โอเวอร์โหลด

HwaCom มีซอฟต์แวร์การจัดการเครือข่ายเพื่อให้บริการลูกค้า ทั้งนี้เพื่อลดการหยุดชะงักของบริการที่เกิดจากความผิดพลาด ควรมีการแจ้งระบุถึงรายละเอียดข้อผิดพลาดแบบเชิงรุก ซึ่งจะช่วยในการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด สิ่งสำคัญในการตัดสินใจเลือกซอฟต์แวร์การจัดการเครือข่ายอันดับแรก ซอฟต์แวร์ต้องรองรับการทำงานแบบข้ามแพลตฟอร์มได้ เพราะโครงสร้างพื้นฐานที่ซับซ้อนและองค์มีการใช้อุปกรณ์ที่หลากหลายยี่ห้อ อันดับสอง ระบบต้องสร้างภายใต้ขอบเขต 5M (FCAPS), FCAPS ย่อมาจาก Fault Management, Configuration Management, Accounting Management, Performance Management และ Security Management

นอกจากนี้การจัดการความผิดพลาด (Fault Management) เป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่ระบบต้องมีเพื่อตรวจหาข้อบกพร่องในระบบแล้วแจ้งให้ผู้ดูแลระบบไอทีทราบ การตรวจจับและการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นเหตุผลหลักในการติดตั้งซอฟต์แวร์การจัดการเครือข่าย เพื่อให้บรรลุสิ่งนี้ ระบบสามารถค้นหาอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายโดยอัตโนมัติและสร้างรายงานอุปกรณ์เพื่อการจัดการ สำหรับระบบเครือข่ายโดยอัตโนมัติยังช่วยให้ผู้ดูแลระบบไอทีได้อย่างแม่นยำ โดยสามารถตั้งแจ้งเตือนไปยังเครื่องมือต่าง ๆ หรือบนแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเพื่อแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบได้แบบเรียลไทม์ การส่งสคริปต์ไปยังข้อบกพร่องยังหมายความว่าสามารถดำเนินการได้ทันทีเพื่อแก้ไขปัญหาใด ๆ เนื่องจากเวลาซ่อมแซมส่วนใหญ่ 80% จะหมดไปกับการค้นหาตำแหน่งของข้อบกพร่อง ฟังก์ชันการจัดการข้อบกพร่องจึงช่วยป้องกันการหยุดชะงักของบริการเครือข่ายเพิ่มเติม

จุดเด่นด้านการจัดการบัญชี (Accounting Management) เป็นการตรวจสอบและรายงานโฟลว์ในช่องทาง อุปกรณ์ กลุ่มและพื้นที่เฉพาะ ข้อมูลสามารถช่วยให้ผู้ดูแลระบบไอทีมองเห็นทราฟฟิคและแม้กระทั่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกเก็บเงิน ปัญหาแบนด์วิดท์ที่โอเวอร์โหลดสามารถจัดการได้ในเชิงรุกโดยการจัดการนี้ ในขณะที่ผู้ดูแลระบบไอทีสามารถวิเคราะห์ปริมาณการรับส่งข้อมูลย่อยไปยังระดับพอร์ตแต่ละพอร์ต เพื่อจัดการการใช้ทรัพยากรอินเทอร์เน็ตในทางที่ผิด แทนที่จะอัปเกรดแบนด์วิดท์แบบพาสซีฟซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง ทางด้านการตรวจสอบประสิทธิภาพของสภาพแวดล้อมเครือข่ายตั้งแต่แบนด์วิดท์ของผู้ใช้ อุปกรณ์และกลุ่มแต่ละรายไปจนถึงทั้งระบบ วิเคราะห์ทราฟฟิกและจัดการ NetFlow ของผู้ใช้หรือกลุ่มเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของบริการ การวิเคราะห์อาจเป็นข้อเสนอแนะเพื่อขยายโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งระบบการจัดการเครือข่ายมีบทบาทพื้นฐานในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์โดยการตรวจสอบการรับส่งข้อมูลจากแหล่งที่ไม่เป็นมิตร เช่น เว็บลิงก์หรือเซิร์ฟเวอร์ มันสามารถบล็อกสิ่งเหล่านั้นเพื่อป้องกันการโจมตีเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังสามารถจัดการพฤติกรรมของผู้ใช้จากการเข้าถึงระบบภายในไปยังไซต์เหล่านั้น

พร้อมยกกรณีศึกษานักพัฒนา Cyber Monitor ซึ่งเป็นระบบวิเคราะห์และตรวจสอบเครือข่ายอัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยีเว็บ รองรับเบราว์เซอร์ที่แตกต่างกันและมีอินเทอร์เฟซแบบครบวงจรที่สามารถตรวจสอบระบบข้ามแบรนด์ได้ Cyber Monitor สามารถจัดการอุปกรณ์เครือข่ายจากแบรนด์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น IT, ความปลอดภัยเครือข่าย, OT หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ทั้งหมดก็สามารถจัดการได้ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สามารถรวบรวม NetFlow วิเคราะห์การรับส่งข้อมูลเครือข่ายที่ผิดปกติ และค้นหาสาเหตุของข้อผิดพลาดได้อย่างรวดเร็ว และระบุเพิ่มเติมว่ามีการทดสอบในสภาพแวดล้อมโทรคมนาคม สอดคล้องกับการจัดการ Telecom Class 5M (FCAPS) และสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายจากการดำเนินงานขององค์กรประเภทต่าง ๆ มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม การขนส่ง และองค์กรเพื่อให้บริการการจัดการเครือข่ายที่เหมาะสมที่สุด

HwaCom-Cyber-Monitor-ซอฟต์แวร์การจัดการเครือข่าย

ทั้งนี้ในการจัดการเครือข่ายอัจฉริยะของ Cyber Monitor ได้ผสานรวมกับโมดูล AIOps (ซึ่งสามารถคาดการณ์และเตือนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น กำหนดเกณฑ์และให้คำแนะนำในการแก้ปัญหา) การสร้างรายงานบันทึกตัวแปรสำหรับผู้ดูแลระบบไอที และแม้แต่ห้องดาต้า เซ็นเตอร์ (IDC) การแสดงภาพ 3 มิติก็เช่นกัน โดยคำนึงถึงความต้องการที่ปรับขนาดได้ มีซอฟต์แวร์การจัดการเครือข่ายอัจฉริยะมากมายในตลาด เช่น Nagios, PRTG, SolarWinds และ Cyber Monitor เป็นต้น ซอฟต์แวร์แบรนด์เหล่านี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายองค์กร และแต่ละซอฟต์แวร์ก็มีข้อดีแตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น SolarWinds เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้งานมากที่สุด และมีผู้ดูแลระบบไอทีที่ได้รับการฝึกอบรมด้านความรู้เพื่อใช้งานระบบที่ซับซ้อน นอกจากนี้ SolarWinds ยังต้องการการติดตั้งโมดูลและเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

อย่างไรก็ตาม งานพื้นฐานของการใช้อินเตอร์เน็ตยังมีบทบาทสำคัญ เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่ายมีความซับซ้อนมากขึ้น และบริการของเครือข่ายมีความสำคัญมากขึ้นสำหรับการดำเนินงานและผลิตภาพขององค์กร ดังนั้น ความสามารถในการปรับขนาดและการปรับแต่งเองจึงเป็นจุดที่ดีที่ควรพิจารณาในระบบ เนื่องจากเอนทิตีและการดำเนินการสามารถเติบโตได้ในขอบเขตที่ยาวนาน

สำหรับแนวโน้มการเฝ้าระวังทางไซเบอร์ในประเทศไทย ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการเติบโตและก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างรวดเร็ว เป็นเมืองหลวงแห่งนวัตกรรมของเอเชีย เนื่องมาจากมีการลงทุนจากบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี เช่น Switch จากสหรัฐอเมริกา Bosch จากเยอรมนี NTT Global Data Centers จากญี่ปุ่น และ Huawei จากประเทศจีน หน่วยงานภาครัฐและภาคการค้าได้ร่วมมือกันตามนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะภูมิภาค เห็นได้ชัดว่าวัตถุประสงค์ดิจิทัลของประเทศไทยมีปัจจัยเร่งด่วนมากขึ้นภายหลังการระบาดใหญ่ทั่วโลก

ในปัจจุบัน องค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทยจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายของตนมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานและประสิทธิผล Cyber Monitor ที่มีคุณลักษณะหลากหลาย ซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญในตลาดสำหรับการจัดการเครือข่าย เป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบ Cyber Monitor ได้รับการว่าจ้างจากองค์กรในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม การขนส่ง และองค์กรแล้ว Cyber Monitor สามารถให้บริการจัดการเครือข่ายที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจในประเทศไทย

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์: http://www.hwacom.com/web/cybermonitor/

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save