OnePlus Photography ชวนส่งประกวดภาพถ่าย จากกล้องสมาร์ทโฟน ลุ้นรับของรางวัล

OnePlus เชิญชวนคุณมาร่วมสนุกกิจกกรมถ่ายภาพใน OnePlus New Shot Photography Challenge กิจกรรมที่จะทำให้คุณสนุกไปกับการสร้างสรรค์รูปถ่ายเกี่ยวกับสิ่งใหม่ ๆ ท้าทายความสามารถผ่านกล้องจากสมาร์ทโฟน ลุ้นรับของรางวัลรวม 25 รางวัล มูลค่ารวม 48,430 บาท!  ตั้งแต่ 15 – 29 มกราคมนี้

OnePlus New Shot Photography Challenge ที่เปิดโอกาสให้คุณใช้พื้นที่กิจกรรมนี้ โชว์รูปภาพที่คุณถ่ายด้วยสมาร์ทโฟนรุ่นใดก็ได้ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ตลอดเดือนมกราคม แชร์รูปภาพที่ถ่ายตามหัวข้อต่าง ๆ ด้วยสมาร์ทโฟนยี่ห้อใดรุ่นใดก็ได้ ในคอมเมนต์ใต้โพสต์กิจกรรมในระยะเวลาที่กำหนด บอกเล่าถึงภาพของคุณ พร้อมใส่ Hashtag #OnePlusNewShot และ Hashtag ของหัวข้อกิจกรรมนั้น

 1. หัวข้อกิจกรรม “New Day” สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 19 ม.ค. 64
  1. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลวันที่ 21 ม.ค. 64
  2. ของรางวัลกระเป๋า OnePlus Sport Bag มูลค่า 1,990 บาท จำนวน 10 รางวัล
 2. หัวข้อกิจกรรม “New Hobby” สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 ม.ค. 64
  1. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลวันที่ 26 ม.ค. 64
  2. ของรางวัลขวดน้ำ OnePlus Bottle (Sliver) มูลค่า 1,490 บาท จำนวน 10 รางวัล
 3. หัวข้อกิจกรรม “New Angle” สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 ม.ค. 64
  1. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลวันที่ 1 ก.พ. 64
  2. ของรางวัลกระเป๋าเดินทาง OnePlus Travel Luggage มูลค่า 2,690 บาท จำนวน 5 รางวัล

ตัดสินโดยการให้คะแนนจากความสวยงามของรูปถ่าย พร้อมคำบรรยายที่สอดคล้องกับภาพและสร้างความประทับใจ ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด