JBL แลกรักษ์โลก Save The World. You get. We Give. กับ JBL Flip 5 ECO Edition

มหาจักร ได้จัดกิจกรรม JBL แลกรักษ์โลก Save The World. You get. We Give.  กับ ลำโพง JBL Flip 5 ECO Edition ทุกการซื้อ JBL Flip 5 ECO 1 เครื่อง (4,990 บาท) รายได้ส่วนหนึ่งจากการขาย มอบให้กับมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล วันที่ 19 ส.ค. 63 – วันที่ 30 ก.ย. 63 และแค่นำขวดพลาสติกใช้แล้ว แชะ & แชร์ แลกรับต้นไม้จำนวน  1 ต้น

พบกันได้ที่.. PowerBuy ชั้น 3 Central World : วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 – วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 (การแลกรับต้นไม้เฉพาะวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 – วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563 และวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 –  วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563)

JBL Flip 5 ECO

ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถร่วมแลกรับต้นไม้จำนวน 1 ต้น ฟรี โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 

  • นำขวดพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วอย่างน้อย 1 ขวด ใส่ตู้ปันปลูกที่จัด ณ บูทกิจกรรม
  • ถ่ายภาพบรรยากาศบูทกิจกรรม 1 รูป และอัพโหลดใน Social Media ส่วนตัว (Facebook หรือ IG) พร้อมเปิดเป็นสาธารณะ
  • ใส่ Hashtag ในคำอธิบายภาพ #JBLFlip5ECO #Savetheworld #YougetWegive และ #PowerBuyxJBL หากร่วมกิจกรรม ณ พาวเวอร์บาย เซ็นทรัลเวิล์ด 

หมายเหตุ 

  • จำกัดสิทธิ์ 1 คน ต่อ 1 ต้น เท่านั้น 
  • จำกัดการแจกต้นไม้ 50 ต้นต่อวัน เท่านั้น โดยสงวนสิทธิ์ให้ผู้ร่วมกิจกรรมที่มาก่อนและทำถูกเงื่อนไข    ได้รับก่อนตามลำดับ 
  • บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด Line: @mahajakstore หรือ https://bit.ly/3eJ4zJY, Tel: 02-256-0020 Ext. 382 หรือ www.mahajak.com