Trendmicro ผู้นำในด้านระบบ Enterprise Detection and Response

Trendmicro ได้รับยกย่องให้เป็นผู้นำในด้านระบบ  Enterprise Detection and Response โซลูชั่นการตรวจจับ และตอบสนองแบบข้ามเลเยอร์ หรือ XDR สร้างความแตกต่างในตลาด

จากเกณฑ์การประเมินผู้ให้บริการระบบตรวจจับ หรือ EDR จำนวน 14 รายการนั้น ทาง Forrester ได้ทำการประเมินผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยจำนวน 12 บริษัท โดยแบ่งเกณฑ์ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีในปัจจุบัน, ด้านยุทธศาสตร์ และด้านบทบาทที่มีในตลาด ซึ่งเทรนด์ไมโครได้รับคะแนนสูงที่สุดในเกณฑ์ด้าน “การตรวจสอบเอนด์พอยต์จากระยะไกล” และ “การวิเคราะห์ด้านความปลอดภัย (ซึ่งอยู่ภายใต้หมวดผลิตภัณฑ์ที่มีให้บริการในปัจจุบัน), “วิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์” และ “ประสิทธิภาพการทำงาน” (ในหมวดยุทธศาสตร์ขององค์กร), และเกณฑ์ด้าน “กลุ่มลูค้าระดับองค์กร” กับ “รายได้จากสายผลิตภัณฑ์” (ซึ่งอยู่ในหมวดบทบาทในตลาด)

อ้างอิงจากผลการศึกษาของ Ponemon Institute พบว่า กว่า 68% ขององค์กรทั้งหลายต่างเคยเป็นเหยื่อของการโจมตีเอนด์พอยต์ในช่วงปี 2019 ที่ผ่านมา ซึ่งมีมูลค่าความเสียหายเฉลี่ยต่อการโจมตีเอนด์พอยต์แต่ละครั้งเพิ่มขึ้นเป็น 9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเหล่าผู้โจมตีต่างพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองอย่างต่อเนื่อง ทำให้เราเห็นความจำเป็นอย่างมากในการยกระดับระบบป้องกันอันตรายทางไซเบอร์ ระบบป้องกันใหม่นี้ต้องมีโซลูชั่นที่สามารถขยายความครอบคลุมของการทำงานด้านการตรวจจับและตอบสนองไปถึงหลายลำดับชั้นความปลอดภัย เพื่อให้ได้ความสามารถในการมองเห็นกิจกรรมที่น่าสงสัยได้ดีกว่าเดิมหลายเท่า

enterprise-detection-and-response-trend-micro-forreste

เทรนด์ไมโครยังพัฒนาให้ครอบคลุมมากกว่าแค่เอนด์พอยต์ด้วยการนำระบบตรวจจับ และตอบสนองแบบข้ามเลเยอร์หรือ XDR มาใช้ตั้งแต่เอนด์พอยต์, อีเมล์, โหลดงานบนคลาวด์ และเครือข่าย เพื่อทลายอุปสรรคของทีมงานด้านความปลอดภัยขององค์กร และให้มุมมองภาพรวมเป็นหนึ่งเดียวของเส้นทางการโจมตีผ่านหลายเลเยอร์ของระบบความปลอดภัย จนทำให้ฟีเจอร์ EDR ของเทรนด์ไมโครถือเป็นส่วนสำคัญที่สร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผลิตภัณฑ์ของเทรนด์ไมโครอย่างแพลตฟอร์ม XDR

ทาง Forrester ได้ยกย่องผลิตภัณฑ์ของเทรนด์ไมโครในหลายด้านด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น:

  • เทรนด์ไมโครใช้แนวทางการดำเนินงานที่มองการณ์ไกลอยู่เสมอ จึงถือเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับองค์กรที่ต้องการความสามารถของ XDR ที่รายงานและตรวจจับจากศูนย์กลางได้ แต่ตัวเองมีความสามารถในการไล่ล่าอันตรายเชิงรุกยังไม่เพียงพอ
  • เทรนด์ไมโครให้ความสามารถของ XDR ที่จำเป็นมากสำหรับในปัจจุบัน”
  • พบว่าลูกค้าโดยรวมชื่นชอบการบริการ และความใส่ใจที่ได้รับจากเทรนด์ไมโคร”
  • หนึ่งในฟีเจอร์ของของผลิตภัณฑ์ EDR ของเทรนด์ไมโคร” ที่มีการพัฒนาวิจัยมาเป็นอย่างดีคือ การให้ความสำคัญกับข้อมูลที่มีคุณค่าระหว่างการวิเคราะห์หาต้นเหตุที่แท้จริงของการโจมตี ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อการตามล่าอันตรายด้วยการระบุถึงตำแหน่งภายในระบบที่มีการบุกรุกหรือโจมตีเข้ามาได้อย่างแม่นยำ”

เทรนด์ไมโครได้รับคะแนนสูงที่สุดในเกณฑ์การประเมินต่าง ๆ ดังนี้:

  • การตรวจสอบเอนด์พอยต์จากระยะไกล
  • การวิเคราะห์ด้านความปลอดภัย
  • วิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์
  • ประสิทธิภาพการทำงาน
  • กลุ่มลูกค้าระดับองค์กร (ในหมวดบทบาทที่มีในตลาด)
  • รายรับที่ได้จากสายผลิตภัณฑ์

ท่านสามารถดาวน์โหลดสำเนาของรายงานฉบับเต็มนี้ได้จาก https://resources.trendmicro.com/Forrester-Wave-EDR.html