Facebook เริ่มเปิดให้ใช้ฟีเจอร์ ‘unsend’ บน Messenger ในบางประเทศแล้ว

สิ่งที่ผู้ใช้งาน Facebook Messenger รอคอย นั่นคือ ฟีเจอร์ unsend หรือ การยกเลิกข้อความที่กดส่งไปแล้วนั้น เริ่มจะมีบางประเทศใช้งานได้แล้ว

สามารถใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ในกลุ่มประเทศดังต่อไปนี้

  • โปแลนด์
  • ลิทัวเนีย
  • โคลัมเบีย
  • โบลิเวีย

และ คาดว่าจะเปิดให้ใช้งานในประเทศอื่นๆตามมาให้เร็วที่สุด

แล้ว ฟีเจอร์ Unsend ของ Facebook Messenger ทำยังไง?

การทำงานของฟีเจอร์ unsend นั้น เป็นไปตามที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้เลย นั่นคือ ผู้ใช้งานสามารถยกเลิกข้อความที่ส่งไปได้ 10 นาที หลังจากที่ข้อความนั้นๆถูกกดส่ง และถ้ามีการยกเลิกส่งข้อความได้สำเร็จ จะมีข้อความขึ้นว่า ข้อความนั้นถูกยกเลิก ซึ่งก็เหมือนกับการ unsend ใน LINE

นอกจาก unsend แล้ว Facebook มีแผนจะออกฟีเจอร์อื่นๆอีก เช่น การกำหนดระยะเวลาลบบทสนทนาแบบกลุ่มทิ้งได้ เนืองจากบางที เราอาจจะตั้งกลุ่ม chat ขึ้นมาเพื่อคุยกันในระยะสั้น โปรเจคสั้น ทริปสั้นๆ เมื่อจบช่วงเวลานั้นๆแล้ว บางทีเราก็ไม่จำเป็นต้องเก็บ chat log ไว้อีก

รอดูกันว่าประเทศไทย จะได้ใช้งานฟีเจอร์ unsend เมื่อไหร่นะครับ

source