Facebook เตรียมเข้ารหัสการสนทนาแบบ End to End บน Messenger

หลังจากที่มีกระแสความตื่นตัวเรื่องการรักษาความเป็นส่วนตัวบนนแอปสนทนามาอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุด Facebook ได้ทดลองปล่อยคุณสบัติการเข้ารหัสแบบ End to End บน Facebook Messenger แบบ Beta แล้วครับ
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

คุณสมบัตินี้มีชื่อเรียกว่า “Secret Conversations”
จะเรียกว่าเป็นเรื่องลับสำหรับสองคนก็ได้ เพราะจะเปิดอ่านได้เฉพาะเครื่องนั้นเครื่องเดียวและคนเดียว
และผู้ส่งข้อความสามารถตั้งอายุของความได้ว่าจะให้สามารถการเปิดได้นานเท่าไหร่ก่อนที่จะทำตัวเองออกไป
นานสุดคือ 24 ชั่วโมง

คุณสมบัติ Secret Conversations นี้จะเป็นตัวเลือกอย่างหนึ่งของ Messenger
ตือไม่ได้ถูกเปิดอย่างถาวร และในเงวอร์ชั่น Beta ไม่รองรับ GIFs, วิดีโอ หรือว่าระบบการชำระเงิน

ความเห็นของเรา

ถ้าใครติดตามข่าวประเด็นการรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวในต่างประเทศ
ก็จะเห็นการงัดกันระหว่างฝังผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่นสื่อสาร ผู้ัฒนาระบบ กับรัฐบาลอยู่เนืองๆ
โดยฟากนึงต้องการรักษาความเป็นส่วนตัว แต่อีกฟากนึงก็พยายามรักษาและคงไว้ซึงอำนาจการควบคุมของรัฐ
ซึ่งเราก็เคยเห็นการแลกหมัดกันระหว่าง Apple กับ FฺBI มาแล้ว
และ Facebook กระโดดลงมาเล่นด้วยแบบนี้ คงต้องมีกรณีพิพาทกันต่อแน่นอน

ที่มา :http://www.techrepublic.com