เปิดตัว depa Game Accelerator Program Batch 2 ติดปีกบุคลากรอุตสาหกรรมเกมไทยให้ได้มาตรฐานทัดเทียมระดับสากล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย อินโฟเฟด และ การีน่า เปิด depa Game Accelerator Program Batch 2

AIS สร้างโอกาสการแข่งขัน นำ 5G พลิกโฉมประเทศ พร้อมดึงดูดการลงทุนทั่วโลก

AIS ชี้ทิศทางภาคอุตสาหกรรม ถึงเวลา นำ 5G พลิกโฉมประเทศ พร้อมดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลก พร้อมผลักดันทุกภาคส่วน สร้างโอกาสการแข่งขัน

ดีป้า จับมือ กราวิเทคไทย เปิดศูนย์ G.LAB Digital Makerspace แหล่งบ่มเพาะบุคลากรดิจิทัลทุกวัย

ดีป้า จับมือ กราวิเทคไทย เปิดศูนย์ G.LAB Digital Makerspace คอมมูนิตี้ แห่งใหม่ แหล่งบ่มเพาะบุคลากรดิจิทัลทุกวัย สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ดิจิทัล

DEPA ร่วมกับ Intel จัดโครงการ “Intel AI for Youth” ยกระดับทักษะ AI แก่บุคลากรการศึกษาและเยาวชนในประเทศ

DEPA ร่วมกับ Intel ผุดโครงการ Intel AI for Youthเดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้แก่กำลังคนและบุคลากรดิจิทัลของประเทศ

Salesforce เปิดตัวโครงการความร่วมมือระหว่าง Trailhead Academy และ depa จัดอบรมทักษะทางดิจิทัล

Salesforce เปิดตัวโครงการความร่วมมือระหว่าง Trailhead Academy และ depa จัดอบรมทักษะทางดิจิทัล เพื่อรองรับการทำงานยุคดิจิทัล 

3 กูรูไทย-เทศ ชี้ “พิกัดใหม่” โอกาสดิจิทัลคอนเทนท์พันธุ์ไทย

ทิศทางดิจิทัล คอนเทนต์ในระดับโลก ก็ยังขยายตัว จากความหลากหลายของแพลตฟอร์มดิจิทัล คอนเทนต์ ตลอดจนจำนวนนักสร้างสรรค์คอนเทนต์ (Content Creators)

ดีแทค เน็ตทำกิน ปั้นผู้ประกอบการวัยเก๋า 50+ หนุนเศรษฐกิจสูงวัย

ดีแทค เน็ตทำกิน จับมือ ดีป้า มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และ ยังแฮปปี้ (YoungHappy) เปิดโครงการ เน็ตทำกิน ปั้นผู้ประกอบการวัยเก๋า 50+ 

รมว.ดีอีเอส ไฟเขียวเพิ่ม 10 พื้นที่ พัฒนาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ ร่วมพิจารณาข้อเสนอแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ จำนวน 10 พื้นที่ และมีมติเห็นชอบเพื่อประกาศมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะ โดยจะรายงานต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อพิจารณาต่อไป นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม M1 กระทรวงดิจิทัลฯ และผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยมี นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ รวมถึงผู้แทนจากสำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทยเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียง ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมพิจารณาข้อเสนอ และเห็นชอบแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ จำนวน 10 พื้นที่ ประกอบด้วย (1) เมืองอัจฉริยะย่านพระราม 4 กรุงเทพฯ (2) โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่โดยรอบคลองผดุงกรุงเกษม กรุงเทพฯ (3) เมืองอัจฉริยะมักกะสันเพื่อสนับสนุนบริการรถไฟของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน กรุงเทพฯ (4) การพัฒนาเมืองเก่าอย่างชาญฉลาด เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (5) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ ความเป็นเลิศที่ยั่งยืนสู่ชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ (6) เมืองศรีตรัง จังหวัดตรัง (7) ยะลาเมืองอัจฉริยะเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา (8) ฉะเชิงเทรา เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว น่าลงทุน จังหวัดฉะเชิงเทรา (9) แสนสุขสมาร์ทซิตี้ เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี และ (10) นครสวรรค์สมาร์ทซิตี้ เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังพิจารณาร่างแผนงบประมาณบูรณาการเมืองอัจฉริยะประเทศไทย เพื่อเป็นกลไกด้านงบประมาณสำหรับพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งคณะอนุกรรมการ ฯ มีมติเห็นชอบและให้นำเสนอต่อ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดตั้งงบบูรณาการเมืองอัจฉริยะต่อไป ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จะดำเนินการจัดประชุมเพื่อรายงานผลการพิจารณาการประกาศมอบตราสัญลักษณ์เพื่อรับรองการเป็นพื้นที่เมืองอัจฉริยะ จำนวนรวม 15 เมือง ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อรับทราบ และประเมินว่าจะมีการจัดพิธีมอบตราสัญลักษณ์ให้ผู้พัฒนาเมืองทั้ง 15 เมืองจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ณ ทำเนียบรัฐบาล 

ตลท. จับมือ ดีป้า ส่งเสริมดิจิทัลสตาร์ทอัพ บริหารจัดการและระบบฐานข้อมูลผู้ป่วย COVID-19

ตลท. จับมือ ดีป้า ส่งเสริมดิจิทัลสตาร์ทอัพอาสา “เป็ดไทยสู้ภัย” ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบฐานข้อมูลผู้ป่วย COVID-19

GBDi โชว์ระบบ CO-link 4 เดือน ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเกือบแสนราย

CO-link เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ติดตามผู้ป่วยจนเข้าสู่ระบบการรักษาไปแล้วเกือบแสนราย

depa x Tellscore เปิดตัว deINFLUENCER ชวนคนไทยเสริมทักษะดิจิทัล ผันตัวสู่อินฟลูเอนเซอร์

depa และ Tellscore เปิดตัว deINFLUENCER ชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนเรียนรู้ทักษะดิจิทัลที่จำเป็นบนแพลตฟอร์มออนไลน์

ภาครัฐ-ภาคอุตสาหกรรมดิจิทัล เตรียมจัดงาน BIDC 2021 เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฝ่าวิกฤตโควิด

ภาครัฐ-ภาคอุตสาหกรรมดิจิทัล เตรียมจัดงาน Bangkok International Digital Content Festival 2021 ปีที่ 8 เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฝ่าวิกฤตโควิด

DEPA ปั้น 4 สุดยอดทีมพัฒนาเกมสัญชาติไทย สู่ระดับโลก

DEPA เผย อุตสาหกรรมเกม ช่วยให้อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดด ด้วยมูลค่าถึง 29,000 ล้านบาท แนวโน้มขยายตัวถึง 16.1%ในปีนี้

Locanation และ QueQ ดิจิทัลสตาร์ทอัพไทยสุดแกร่ง ผนึกกำลังร่วมสู้ กู้วิกฤต COVID-19

Locanation และ QueQ ดิจิทัลสตาร์ทอัพไทยสุดแกร่ง จัดการระบบฉีดวัคซีน ลดความแออัด อำนวยความสะดวกประชาชนร่วมสู้ กู้วิกฤต COVID-19

Microsoft เปิดตัว โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการจ้างงาน เสริมเรื่องการจ้างงาน

ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ประกาศเปิดตัว ‘โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการจ้างงาน’ จับมือพันธมิตรภาครัฐและเอกชนกว่า 7 ภาคี เสริมเรื่องการจ้างงาน

1 2