Instagram ออกเครื่องมือความปลอดภัยใหม่ ช่วยแก้ปัญหา โดนแฮก และปลอมบัญชี

Instagram ประกาศเรื่องการออกเครื่องมือความปลอดภัยใหม่เพิ่มเติมเพื่อช่วยผู้ใช้ป้องกันการ โดนแฮก และการปลอมบัญชีเป็นคนอื่น

ทั้งนี้ ผู้ใช้จะมีตัวช่วยเพื่อขอความช่วยเหลือได้เมื่อพวกเขาไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.instagram.com/hacked/ หากสงสัยว่าบัญชีของตนเองนั้นถูกแฮ็ก ซึ่งในเว็บไซต์นี้จะมีตัวเลือกให้เลือกว่า บัญชีถูกแฮ็ก / ลืมรหัสผ่าน / รหัสเข้าสู่ระบบถูกส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรืออีเมลที่ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงได้ / มีคนอื่นใช้ชื่อ รูปภาพ หรือข้อมูลของผู้ใช้เพื่อสร้างบัญชีใหม่ / บัญชีถูกปิดใช้งาน หรืออื่นๆ จากนั้นให้ทำตามที่เว็บไซต์แนะนำ

Instagram more Safe and Secure

Instagram ยังมีตัวเลือก Request help from friends เพื่อให้ผู้ใช้สามารถกลับมาใช้งานบัญชีนั้นๆ ได้อีกครั้ง โดยให้ผู้ใช้เลือกเพื่อนได้ 2 คนเพื่อช่วยยืนยันตัวตน

Instagram more Safe and Secure

นอกจากนี้ IG ยังมีเครื่องความปลอดภัยอื่นๆ เพิ่มเติมจากที่กล่าวในข้างต้นอีก อย่างระบบอัตโนมัติที่ช่วยตรวจสอบบัญชีที่ส่อเจตนาไม่ดี / บัญชีที่ปลอมเป็นบุคคลอื่น โดยระบบตรวจสอบแล้วจะทำการลบบัญชีนั้นออก

ณ ตอนนี้ IG กำลังทดสอบระบบส่งการแจ้งเตือนหากมีบัญชีต้องสงสัยว่าแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นมาขอติดตามผู้ใช้ หรือว่าจะเป็นการส่งข้อความแจ้งเตือนหากหากมีบัญชีที่ปลอมตัวเป็นแบรนด์สินค้าส่งข้อความส่วนตัวหาผู้ใช้

Instagram more Safe and Secure

สุดท้าย Instagram เพิ่มป้ายสีฟ้าเพื่อยืนยันตัวตนบัญชีต่างๆ ว่าเป็นบัญชีจริง โดยสัญลักษณ์ติ๊กถูกสีฟ้าจะปรากฏให้เห็นทั้งในหน้าโปรไฟล์ ข้อความส่วนตัว และใน IG Stories ของบัญชีนั้นๆ

Instagram more Safe and Secure

ที่มา : INSTAGRAM

นักเขียนหน้าใหม่ ผู้หลงไหลในเรื่อง แมว หมี เทคโนโลยี และ โลกของไอที :)