Xbox รองรับการแชทด้วยเสียงบน Discord แล้ว

ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ Xbox One และ Xbox Series X/S ในที่สุดเครื่องเล่นทั้งหมดนี้ ก็รองรับการแชทด้วยเสียง (Voice chat) ผ่านทาง Discord เรียบร้อยแล้ว

หลังจากที่มีการทดสอบเวอร์ชั่นเบต้าบน Insider ไปในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ในที่สุดการแชทด้วยเสียงของ Discord ก็พร้อมใช้งานบนคอนโซล Xbox One และ Xbox Series X/S ทั้งหมดแล้ว ทำให้ผู้ใช้ Discord บน Xbox, PC และมือถือสามารถเข้าร่วมแชทเสียงในห้องเดียวกันได้ด้วย

Xbox Discord

ก่อนอื่นผู้ใช้ Xbox จะต้องทำการเชื่อมโยงบัญชี Discord และ Xbox เข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้ติดต่อบน Discord ของคุณก็จะสามารถเห็น Gamertag ของคุณได้ อย่างไรก็ตามคุณจะไม่สามารถเข้าร่วมการโทรได้โดยตรงจากบน Xbox แต่จะต้องเริ่มการสนทนาบนเดสก์ท็อปหรือมือถือก่อน จากนั้นจึงจะสามารถใช้แอป Discord บน Xbox เพื่อโอนสายการสนทนาไปยังคอนโซลได้

เมื่อคุณเชื่อมโยงบัญชีของคุณเรียบร้อยแล้ว คุณจะเห็นปุ่ม “เข้าร่วมบน Xbox” เพิ่มขึ้นใน Discord บน PC หรือมือถือของคุณ หลังจากนั้นให้แตะที่ปุ่มดังกล่าวเพื่อให้สายสนทนาของคุณสามารถใช้งานบนคอนโซลได้นั่นเอง

ที่มา engadget