ญี่ปุ่นทำลายสถิติโลก ส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วถึง 319 Tbps

ญี่ปุ่นทำลายสถิติโลก ในการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตได้เร็วที่สุดในโลก โดยทีมนักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติญี่ปุ่น (National institute of Information and Communications Technology หรือ NICT) ออกมาประกาศว่าสามารถส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตด้วยความเร็ว 319 Tbps

การส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตด้วยความเร็ว 319 Tbps เป็นการทำลายสถิติเดิมที่ University College London เคยทำไว้เมื่อปีเดือนสิงหาคม 2020 ที่ 179 Tbps

Japan break record 319Tbps data transfer

ในงาน International Conference เกี่ยวกับ Optical Fiber Communication ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6-11 มิถุนายน 2021 ที่ผ่านมา ทีมนักวิจัยจากญี่ปุ่นได้ทำการส่งข้อมูลผ่านไฟเบอร์ออฟติกส์ 125 ไมโครเมตรเป็นจำนวน 4 คอร์ ที่ความยาว 3,001 กิโลเมตร ที่ความเร็วมากถึง 319 Tbps นอกจากนี้ ทีมนักวิจัยยังเสริมว่าสายไฟเบอร์ออฟติกส์แบบ 4 คอร์สามารถนำไปใช้งานกับโครงสร้างของสายไฟเบอร์ที่ใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันได้

NICT ประสบความสำเร็จในการอัปเกรดไปป์ไลน์ทุกขั้นตอน โดยใช้สายไฟเบอร์ออฟติกส์ 4 คอร์ แทนที่จะเป็น 1 คอร์ ทีมนักวิจัยได้ยิงเลเซอร์แบบ 552-channel ที่มีความยาวคลื่นหลายช่วงด้วยความช่วยเหลือจากจุดขยายสัญญาณ แม้ว่ามันเป็นแค่เพียงการทดสอบที่จำกัดอยู่ในห้องแล็บ ทีมงานได้ใช้สายไฟเบอร์ใยม้วนเพื่อถ่ายโอนข้อมูลที่ระยะทางจำลองที่ 864 กิโลเมตรโดยไม่มีการสูญเสียคุณภาพสัญญาณและความเร็ว

ที่มา : ENGADGET | TECHSPOT | NICT

Message us