Kroger Health ผลิต ชุดทดสอบหาเชื้อ COVID-19 ร่วมกับแอปในมือถือ รู้ผลใน 15 นาที

ปัจจุบันที่ COVID-19 ยังคงแพร่ระบาด การทดสอบเพื่อตรวจหาผู้ติดเชื้อที่รวดเร็วและแม่นยำเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญมากๆ ซึ่งตอนนี้การทดสอบที่ทำได้จะมีเฉพาะแค่ในโรงพยาบาลหรือคลีนิกเท่านั้น และมีกระบวนการตรวจที่ใช้เวลานาน

ล่าสุด Kroger Health ประกาศว่าได้พัฒนาชุดทดสอบแอนติเจนหาเชื้อ COVID-19 ที่ใช้งานบนสมาร์ทโฟนได้เป็นครั้งแรก โดยขั้นตอนกำลังอยู่ระหว่างรอการอนุมัติจาก FDA เท่านั้น

ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ ระบุว่า ทาง Kroger Health ร่วมกับ Gauss ได้พัฒนา ชุดตรวจหาอาการติดเชื้อ Covid-19 แบบ Rapid Antigen วิธีการใช้จะใช้ไม้เช็ดหาตัวอย่างในโพรงจมูก จากนั้นสามารถทำการทดสอบแอนติเจนกับอุปกรณ์

การทดสอบจะใช้เวลาเพียง 15 นาที ผู้ใช้สามารถสแกนผลการทดสอบผ่านแอปในสมาร์ทโฟน ซึ่งจะมีการใช้เทคโนโลยี AI ที่ประมวลผลลัพท์ให้ในเวลาไม่กี่นาที

นอกจากการทราบผลการทดสอบที่รวดเร็วแล้ว แอปยังมีเป้าหมายที่จะช่วยให้ข้อมูลกับผู้ตรวจหาเชื้อได้เข้าใจได้อย่างถูกต้องอีกด้วย และตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา แอปตัวนี้จะแชร์ผลการทดสอบให้กับหน่วยงานด้านสาธารณสุขโดยอัตโนมัติ และปฏิบัติตามกฏและข้อบังคับของ HIPAA ทั้งหมด

สิ่งที่คาดว่าแอปตัวนี้จะมีประโยชน์ในภาวะการแพร่ระบาดปัจจุบัน คือ มันจะเป็นเครื่องมือการทดสอบใหม่ที่ช่วยให้ผู้คนสามารถเข้ารับการตรวจ COVID-19 ได้ง่ายขึ้น สามารถทำได้เองที่บ้าน โดยที่ทราบผลได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม การทดสอบด้วยแอปนี้อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจาก FDA และผลการทดลองที่ส่งไปยังหน่วยงานด้านสาธารณสุขให้ความแม่นยำของผลการทดสอบเชิงบวก 93% และผลการทดสอบเชิงลบ 99% นอกจากนี้ Kroger Health บอกว่าการทดสอบ PCR ได้รับอนุญาตให้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน

ที่มา : PrNewsWire