Tesla ขอข้อมูลส่งเสริมการลงทุนจาก BOI คาดหาช่องทางขยายตลาดเพิ่มใน ไทย

Tesla มีความมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจในหลายๆ ประเทศ นี่จึงเป็นเหตุผลที่บริษัทเริ่มสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนานาประเทศ และพร้อมจะมอบประสบการณ์ความเป็นเจ้าของยานยนต์ไฟฟ้าที่ล้ำสมัยให้กับลูกค้าทั่วโลก มีรายงานว่า Tesla ได้ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากทางรัฐบาล ไทย เกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนของประเทศและภาพรวมอุตสาหกรรม

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI คาดว่าจะจัดทำคำแนะนำในการต่ออายุแพ็คเกจการลงทุนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้ารอบที่สองในต้นเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยแพ็คเกจดังกล่าวควรลดหย่อยภาษีนิติบุคคล 8 ปีเต็มสำหรับการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า

รายงานจากสื่อประชาชาติเผยว่า นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกล่าวว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐกำลังเตรียมการประชุมทางไกลกับ Tesla หลังจากบริษัทผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าติดต่อเข้ามาขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและภาพรวมอุตสาหกรรม

Tesla ยังคงได้รับความนิยมในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นทั้ง Tesla และประเทศไทยน่าจะได้รับประโยชน์อันดีจากความสัมพันธ์ที่ดีในครั้งนี้

Tesla ไทย

เทรนด์การใช้รถยนต์พลังงานสะอาดค่อยๆ เพิ่มขึ้นทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทยที่ BOI อนุมัติโครงการผู้ผลิตรถยนต์ 24 ราย เพื่อผลิตรถยนต์ไฟฟ้าทุกประเภทในประเทศ

ด้วยการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องของรถยนต์ไฟฟ้าในตลาดโลก ตลาดในภูมิภาคต่างๆ และตลาดในประเทศ ประเทศไทยกำลังยืนหยัดด้วยความมั่นคงในอุตสาหกรรมยานต์ยน ตลอดจนตำแหน่งเชิงกลยุทธ์และแรงจูงใจในการลงทุนที่ดึงดูดให้ผู้ผลิตรถยนต์หันมาผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น

ที่มา : TESMANIAN