พาวเวอร์แบงค์ เป็นสินค้าบังคับ ผลิต นำเข้า จำหน่าย จะต้องมี มอก.

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. ประกาศ กฎกระทรวง ระบุให้ พาวเวอร์แบงค์ เป็นสินค้าที่มีมาตรฐานบังคับ จะผลิต นำเข้า จำหน่าย จะต้องมี มอก.

โดยประกาศกฎกระทรวงนี้ กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบพกพา: คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2563 ประกาศให้สินค้าที่เป็น Powerbank จะต้องผ่านมาตรฐานบังคับ มอก.2879-2560

ซึ่งกฎกระทรวงนี้ จะมีผลบังคับใช้ภายใน 150 วันนับแต่วันประกาศ สำหรับเหตุผลในการบังคับใช้ ก็เพื่อให้สินค้าประเภท พาวเวอร์แบงค์ ที่จำหน่ายในประเทศไทย จะต้องมีคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการจัดรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ผลิต, นำเข้า และจำหน่ายเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นจากทีมงาน ล้ำหน้าฯ

สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้แน่นอนก็คือ บรรดาสินค้า Powerbank ที่ขายในไทยจะต้องมีตรา มอก. ถ้าไม่มีก็ถือว่าเป็นสินค้าผิดกฏหมาย ส่วนที่มีผลกระทบแน่ๆ ก็คือสินค้าที่สั่งจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะใน Aliexpress, Lazada, Shopee ฯลฯ ที่ส่งตรงมาจากต่างประเทศเลย มีสิทธิที่จะไม่ผ่านเข้ามาจำหน่ายในไทยได้

และเชื่อว่าก่อนที่จะเริ่มประกาศใช้อย่างเป็นทางการ บรรดาสินค้าที่มีขายในไทยตอนนี้ น่าจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการลดราคาและเคลียร์สต็อคออก เพราะเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการของ มอก. ซึ่งก็เคยเกิดขึ้นกับสินค้าประเภท ปลั้กพ่วง ที่ปีที่แล้วก็มีการประกาศควบคุม มอก.ด้วยเช่นกัน

ข้อมูลจาก : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม – สมอ.
ภาพประกอบโดย alexgrec – www.freepik.com