เชื่อหรือไม่? นาฬิกาสมาร์ทวอช เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค มากกว่าฝาชักโครกเกือบ 3,800%

หากพูดถึงเรื่องความสะอาดของอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ ของคุณ คิดว่าอุปกรณ์เหล่านั้นสะอาดแค่ไหน? เป็นไปได้หรือไม่ว่า สมาร์ทโฟน คีย์บอร์ด จอยบังคับเกม และ สมาร์ทวอช เป็นแหล่งสะสมแบคทีเรียเยอะกว่าที่ฝารองนั่งชักโครกในห้องน้ำ?

เชื่อว่าหลายคนอาจเข้าข่ายพฤติกรรมการใช้งานเหล่านี้ เช่น ทานอาหารบนโต๊ะคอมฯ , ใส่สมาร์ทวอชเข้ายิม , ทานขนมไปจับจอยเกมเล่นเกมไป หรือแม้แต่ชอบเอาสมาร์ทโฟนเข้าไปเล่นในห้องน้ำ และถามกันตรงๆ ว่า คุณทำความสะอาดอุปกรณ์เทคโนโลยีของคุณครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่?

COMPARE MY MOBILE.com พูดถึงหัวข้อนี้ว่า How clean is your tech? โดยมีการทดสอบความสะอาดอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ อย่าง สมาร์ทโฟน คีย์บอร์ด จอยบังคับเกม และ สมาร์ทวอช เพื่อดูว่าอุปกรณ์เหล่านี้มีแบคทีเรียต่างๆ เช่น แบคทีเรียแอโรบิค โคลิฟอร์ม สเตร็ปโตคอคคัส และ เอนเทอโรแบคทีเรียซีอี มาก-น้อยแค่ไหน เมื่อเทียบกับแบคทีเรียบนฝารองนั่งชักโครก

สมาร์ทโฟน

Bacteria on your tech

สิ่งที่ตรวจพบจากหน้าจอของสมาร์ทโฟนที่นำมาทดสอบ พบว่ามันมีปริมาณเชื้อโรคต่างๆ ถึง 100 CFU ต่อ ตารางเซนติเมตร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของปริมาณเชื้อโรคที่อยู่ในฝารองนั่งชักโครกในห้องน้ำนั้นมีอยู่ประมาณ 6.5 CFU ต่อ ตารางเซนติเมตร

นั่นหมายความว่า สมาร์ทโฟนเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคที่มากกว่าฝารองนั่งชักโครกถึง 15 เท่า

จากการทดสอบยังพบระดับของแบคทีเรียประเภทสเตร็ปโตคอคคัส ประมาณ 12 CFU ต่อ ตารางเซนติเมตร และระดับของโคลิฟอร์มที่น้อยมากเพียง 0.4 CFU ต่อ ตารางเซนติเมตร โดยแบคทีเรียเหล่านี้มักจะพบได้ในระบบย่อยอาหาร หรือของเสีย

ข่าวดีคือ จากการทดสอบ ไม่พบว่าสมาร์ทโฟนมีเชื้อโรคประเภทเอนเทอโรแบคทีเรียซีอี

NOTE : CFU หรือ Colony Forming Unit เป็นหน่วยที่ได้จากวิธีตรวจนับปริมาณจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรีย ยีสต์ หรือเชื้อรา เป็นต้น

คีย์บอร์ด

Bacteria on your tech

สิ่งที่ตรวจพบจากคีย์บอร์ดที่นำมาทดสอบ พบว่ามันมีปริมาณเชื้อโรคต่างๆ ถึง 40 CFU ต่อ ตารางเซนติเมตร หรือมากกว่าที่ฝารองนั่งชักโครกถึง 6 เท่า

สิ่งที่น่าสนใจจากการทดสอบคือ คีย์บอร์ดที่นำมาทดสอบนั้นปรากฏแบคทีเรียทุกชนิดอย่างชัดเจน โดยมีความเข้มข้นของแบคทีเรียโคลิฟอร์มสูงที่สุด

โคลิฟอร์มจะอาศัยอยู่ในทางเดินอาหารของมนุษย์และสัตว์ และพบในอุจจาระของมนุษย์และสัตว์

ดังนั้น นอกจากจะแนะนำให้ทำความสะอาดคีย์บอร์ดแล้ว ผู้ใช้ควรจะล้างมือให้สะอาดก่อน-หลังใช้งานด้วย

จอยบังคับเกม

Bacteria on your tech

เกมเมอร์คงสบายใจที่ได้ฟังผลการทดสอบนี้ เพราะจากการทดสอบ พบปริมาณของโคลิฟอร์ม และเอนเทอโรแบคทีเรียซีอีในระดับที่ต่ำมากที่ 0.4 CFU ต่อ ตารางเซนติเมตร

แต่มีการตรวจพบแบคทีเรียแอโรบิค 12 CFU ต่อ ตารางเซนติเมตร ซึ่งมากกว่าที่ฝารองนั่งชักโครกถึงเกือบ 2 เท่า เช่นเดียวกับการตรวจพบสเตร็ปโตคอคคัสถึง 40 CFU ต่อ ตารางเซนติเมตร โดยแบคทีเรียเหล่านี้เป็นสาเหตุของการติดเชื้อทางผิวหนัง เป็นฝี และอาหารเป็นพิษ

สมาร์ทวอช

Bacteria on your tech

จากการทดสอบ คุณอาจไม่เชื่อสายตา โดยมีการตรวจพบเชื้อโรคที่ประมาณ 100 ถึง 250 CFU ต่อ ตารางเซนติเมตร บนหน้าปัดนาฬิกา และสายนาฬิกา

นั่นหมายความว่า สมาร์ทวอชเป็นอุปกรณ์ที่สกปรกที่สุด หากเทียบจากอุปกรณ์ทั้งหมดที่นำมาทดสอบ และเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคที่มากกว่าฝารองนั่งชักโครกถึงเกือบ 38 เท่า หรือประมาณ 3,746%

ตารางสรุป

อุปกรณ์

แบคทีเรียที่พบเจอ

ปริมาณแบคทีเรียที่พบ

หน่วย CFU ต่อตารางเซนติเมตร

% มาก-น้อย

เมื่อเทียบกับฝารองนั่งชักโครก

สมาร์ทโฟน

โคลิฟอร์ม

สเตร็ปโตคอคคัส

100

1,438%

คีย์บอร์ด

โคลิฟอร์ม

สเตร็ปโตคอคคัส

เอนเทอโรแบคทีเรียซีอี

40

515%

จอยบังคับเกม

สเตร็ปโตคอคคัส

12

85%

สมาร์ทวอช

สเตร็ปโตคอคคัส

เอนเทอโรแบคทีเรียซีอี

250

3,746%

ความเห็นจากทีมงาน ล้ำหน้าโชว์

ผลการทดสอบข้างต้นเป็นเพียงผลจากการทดสอบอุปกรณ์ของทางผู้ทดสอบเท่านั้น ซึ่งในชีวิตจริงมันอาจให้ผลการทดสอบที่แตกต่างกันไป เนื่องจากพฤติกรรมการใช้งานที่ไม่เหมือนกัน เช่น บางคนอาจไม่เคยนำอาหารมารับประทานบนโต๊ะคอมฯ บางคนไม่ทานขนมขณะเล่นเกม บางคนอาจถอดสมาร์ทวอชเมื่อไปออกกำลังกาย และบางคนอาจไม่เคยเอามือถือเข้าไปเล่นขณะเข้าห้องน้ำเลยก็ได้

แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้แต่ละคนจะมีพฤติกรรมการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป เราก็ยังแนะนำให้ทำความสะอาดอุปกรณ์ของคุณอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความสะอาด และสุขอนามัยของผู้ใช้งานเอง

ที่มา : COMPARE MY MOBILE.com
รูปจาก Freepik