ผลทดลองกับหนูแฮมสเตอร์ การสวมหน้ากากป้องกัน ช่วยลดการแพร่ COVID-19 ได้ถึง 75%

นักวิทยาศาสตร์ชาวฮ่องกงเผยว่าการทดลองในหนูแฮมสเตอร์ ทำให้รู้ถึงประสิทธิภาพของหน้ากากป้องกันว่ามีส่วนสำคัญมากที่ใช้ต่อสู้กับ COVID-19

อย่างแรกเลย มันพิสูจน์สิ่งที่ผู้คนจำนวนมากเชื่อ นั่นคือ การสวมหน้ากากป้องกันจะช่วยลดการแพร่ของ COVID-19 ทางอากาศได้อย่างมีนัยสำคัญ

จากผลของการศึกษา พบว่า อัตราการแพร่กระจายแบบไม่มีการสัมผัสกัน ซึ่งไวรัสจะแพร่กระจาย/ถูกส่งผ่านละอองระบบทางเดินหายใจ หรืออนุภาคในอากาศ นั้นลดลงถึง 75% เมื่อมีการสวมหน้ากากป้องกันอยู่

Dr Yuen Kwok-yung จาก Hong Kong University กล่าวว่าการสวมหน้ากากเป็นการป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยลดการแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่าได้ดีมาก ซึ่งการสวมหน้ากากป้องกันเป็นสิ่งที่หน่วยงานต่างๆ รณรงค์ให้ผู้คนทำมาตลอด รวมถึงองค์การอนามัยโลกก็ย้ำเตือนอยู่ตลอด

effectiveness of mask on COVID 19

การทดลองจะแบ่งหนูแฮมสเตอร์ออกเป็น 2 ฝั่ง โดยใช้หน้ากากป้องกันเป็นตัวกั้นระหว่าง 2 ฝั่ง ฝั่งนึงเป็นหนูที่ติดเชื้อ 1 ตัว และอีกฝั่งเป็นหนูที่ไม่ติดเชื้อจำนวน 3 ตัว นอกจากนี้ ยังมีพัดลมตรงกลางเพื่อให้มั่นใจว่าไวรัสจากหนูตัวที่ติดเชื้อจะแพร่ผ่านทางอากาศไปได้

การทดลอง ใช้หนูทดลองทั้งหมด 52 ตัว โดยแบ่งการทดลองเป็น 3 สถานการณ์เพื่อให้สะท้อนตามสถานการณ์จริง

  1. ใช้หน้ากากกั้นเฉพาะกรงฝั่งของหนูที่ติดเชื้อ
  2. ใช้หน้ากากกั้นเฉพาะกรงฝั่งของหนูที่ไม่ติดเชื้อ และ
  3. ไม่มีสิ่งใดกั้นกลางเลย

หลังจากการทดลองไป 7 วัน พบว่ามีหนูแฮมสเตอร์ 10 ตัวจาก 15 ตัว ติดเชื้อ หรือคิดเป็น 66.7% ในกรงที่ไม่มีสิ่งใดกั้นเลย

และเมื่อกั้นด้วยหน้ากากป้องกันในฝั่งของหนูที่ติดเชื้อ มีหนูเพียง 2 ตัวจาก 12 ตัวหรือคิดเป็น 16.7% ที่มีผลตรวจ COVID-19 เป็นบวก

สุดท้าย เมื่อกั้นด้วยหน้ากากป้องกันฝั่งหนูไม่ติดเชื้อ พบว่า มีหนู 4 ตัวจาก 12 ตัว หรือคิดเป็น 33.3% ติดเชื้อ

จากผลการทดลองกับหนูแฮมสเตอร์ มันสามารถสรุปได้ว่า หนูหรือคนที่ติดเชื้อ ถ้าหากได้สวมหน้ากากป้องกัน มันจะช่วยป้องกันบุคคลอื่นๆจากการติดเชื้อได้ ซึ่งเป็นการป้องกันที่มีประสิทธิภาพมาก การสวมหน้ากากช่วยลดการแพร่กระจายได้มากถึง 50% โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสวมหน้ากากป้องกันจากฝั่งผู้ติดเชื้อ

Dr Yuen Kwok-yung กล่าวเพิ่มเติมว่า มาถึง ณ ตอนนี้ก็ยังไม่มีวัคซีนที่ช่วยรักษา COVID-19 ได้ ดังนั้นการรักษาระยะห่าง หรือ social-distancing และการสวมหน้ากากป้องกันจึงยังคงเป็นมาตรการที่สำคัญและจำเป็นมากๆ

ที่มา และ ภาพประกอบ : South China Morning Post