AIS แถลง ยืนยัน ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล ลูกค้าไม่ได้รับผลกระทบแน่นอน!

หลังจากเมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคมที่ผ่านมา ได้มีรายงานสำนักข่าวต่างประเทศระบุว่า มีการรั่วไหลของข้อมูลลูกค้า AIS ล่าสุดทาง เอไอเอส ได้มี แถลง ชี้แจงแล้วว่า ข้อมูลนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า แต่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตในภาครวมบางส่วน ที่นำไปใช้ในการทดสอบเพื่อปรับปรุงคุณภาพเครือข่าย ที่มีขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ ไม่สามารถก่อให้เกิดความเสียหายทั้งด้านความเป็นส่วนตัว ด้านการเงิน หรือด้านอื่นๆ แต่อย่างใด

นางสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าสายงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากการรายงานข่าวในต่างประเทศเกี่ยวกับการรั่วไหลของข้อมูลลูกค้าเอไอเอส นั้น บริษัทฯ ขอเรียนว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแต่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานอินเตอร์เน็ตในภาพรวมบางส่วน และไม่ใช่ข้อมูลที่สามารถก่อให้เกิดความเสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ  โดยกรณีนี้เกิดจากการทดสอบเพื่อปรับปรุงคุณภาพเครือข่ายที่มีขึ้นในเดือนพฤษภาคม และภารกิจดังกล่าวได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยขอยืนยันอีกครั้งว่า ไม่มีลูกค้ารายใดได้รับผลกระทบทั้งด้านการเงินและด้านอื่นๆ อย่างแน่นอน”

ทั้งนี้ขอเรียนว่า เอไอเอสให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ที่ผ่านมา เรามีการปฏิบัติตามและทบทวนขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดตามมาตรฐานระดับสากล อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ต้องขออภัยที่อาจทำให้ลูกค้าเป็นกังวลใจจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  ซึ่งขณะนี้เอไอเอสได้แก้ไขปรับปรุงขั้นตอนการใช้ข้อมูลเพื่อทดสอบบริการเรียบร้อยแล้ว โดยท้ายที่สุดนี้ ขอให้ลูกค้าและประชาชนโปรดมั่นใจและเชื่อมั่นในมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยที่บริษัทฯดำเนินการมาโดยตลอด”