OOKLA Speedtest Awards เผยข้อมูลอินเทอร์เนตไทย ครึ่งปีแรก 2019 AIS ขึ้นแท่นเน็ตเร็วสุด ทั้งเน็ตมือถือ+เน็ตบ้าน และครอบคลุมมากสุด

OOKLA เผยข้อมูลการทดสอบอินเทอร์เน็ตโดยผู้ใช้ในประเทศไทย ช่วยครึ่งปีแรก (มกราคม-มิถุนายน) 2019 พร้อมจัดอันดับให้ และมอบรางวัล OOKLA Speedtest Awards 2019 ให้กับผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือที่เร็วที่สุด, ครอบคลุมมากที่สุด และเน็ตบ้านเร็วที่สุด

OOKLA Speedtest เป็นผู้ให้บริการทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตระดับมาตรฐานสากล ที่ทำงานร่วมกับองค์กรใหญ่ทั้ง GSMA และ FCC ปัจจุบันมีผู้ใช้งานทั่วโลกมากกว่า 10 ล้านครั้งต่อวัน โดยปัจจุบันมีการทดสอบแล้วมากกว่า 25,000 ล้านครั้งทั่วโลก

สำหรับประเทศไทย Speedtest ของ OOKLA ถือเป็นแอปฯ ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตที่คนไทยนิยมใช้มากที่สุด โดยในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2019 มีผู้ใช้กดทดสอบผ่านตัวแอพพลิเคชั่นแล้วมากกว่า 5 ล้านราย

ล่าสุดOOKLA ได้มีการประกาศข้อมูลการทดสอบและมอบรางวัล OOKLA Speedtest Awards 2019 ช่วงครึ่งปีแรก (มกราคม-มิถุนายน) 2019  โดยจัดอันดับเครือข่ายผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในไทย โดยแบ่งออกเป็น 3 หมวดการทดสอบด้วยกัน

เครือข่ายมือถือที่เร็วที่สุดในไทย (Thailand’s Fastest Mobile Network)

ในครึ่งปีแรก ทาง OOKLA มีข้อมูลการทดสอบความเร็วจากผู้ใช้งานจริงเข้ามาถึง 5,453,057 ครั้ง โดยค่าเฉลี่ยความเร็วอินเทอร์เน็ตมือถือไทย (ผลการทดสอบจากอุปกรณ์ทั้งหมด 895,328 เครื่อง) โดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนน (Speed Score) จะเป็นการคำนวนหาค่าเฉลี่ยความเร็วในการดาวน์โหลด และอัพโหลดของแต่ละเครือข่าย โดยให้ความสำคัญกับความเร็วในทุกระยะ ตั้งแต่ระยะที่ร้อยละ 90, 50 และ 10 แล้วนำมาประเมินรวมกันในอัตราส่วน 1:2:1 ซึ่งผลคะแนนออกมาเป็น ดังนี้

OOKLA Speedtest Awards
 • อันดับที่ 1 AIS ได้ 19.05 คะแนน
 • อันดับที่ 2 dtac ได้ 15.71 คะแนน
 • อันดับที่ 3 TrueMove H ได้ 13.44 คะแนน
 • อันดันที่ 4 my by CAT ได้ 6.92 คะแนน

สำหรับ AIS สามารถคว้ารางวัล Thailand’s Fastest Mobile Network เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ซึ่งค่าความเร็วดาวน์โหลดอยู่ที่ 23.04 Mbps, อัพโหลดที่ 12.97 Mbps และค่าความหน่วงอยู่ที่ 32 ms ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศ

ส่วนอันดับที่  2 ของด้านความเร็วดาวน์โหลดเป็นของ dtac ส่วนทางด้าน TrueMove H ได้อันดับที่ 2 ของด้านความเร็วอัพโหลด และค่าความหน่วง ทางด้าน my นั้นรั้งอยู่อันดับที่ 4

เครือข่ายมือถือที่ครอบคลุมมากที่สุดในไทย (Thailand’s Best Mobile Coverage)

ต่อจากเรื่องความเร็ว ก็เป็นการทดสอบเรื่องของความครอบคลุมทั่วถึงของสัญญาณมือถือ โดยการเก็บข้อมูลจะเป็นลักษณะดู Footprint ของอุปกรณ์ที่ใช้สัญญาณแต่ละเครือข่าย แล้วสร้างเป็นแผนที่บอกระยะความครอบคลุม (ขนาดพื้นที่ต่อจุดอยู่ที่ 100 ตรม.) โดยจะมีการคำนวนการมีสัญญาณในพื้นที่ และมีเช็คด้วยว่า มีสัญญาณ 4G ครอบคลุมในพื้นที่เท่าใด เพื่อนำเอาค่าทั้งหมดนี้มาคำนวนเป็นคะแนน

สำหรับข้อมูลการสแกนเก็บข้อมูลช่วงครึ่งปีแรกปี 2019 ในไทย OOKLA มีการสแกนทั้งหมด 942,970,230 ครั้ง  จำนวนพื้นที่ที่ทดสอบทั้งหมด 1,350,685 พื้นที่ โดยเป็นพื้นที่ๆ มีสัญญาณมือถือมากถึง 1,348,442 พื้นที่ เรียกได้ว่าแทบจะครบทุกพื้นที่ และเมื่อดูพื้นที่ช้งานที่มี 4G ก็อยู่ที่ 1,281,383 พื้นที่ ถือว่าแทบจะเต็มพื้นที่ทั้งหมดเลยทีเดียว โดยการสแกนนี้ได้ข้อมูลมาจากอุปกรณ์ทั้งหมด 663,063 เครื่อง

OOKLA Speedtest Awards

OOKLA แสดงพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณในประเทศไทย ของ AIS แสดงให้เห็นถึงความหนาแน่นของสัญญาณ 4G ที่มีจนเกือบเต็มพื้นที่ของ Service ทั้งหมด

แผนผังแสดงพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณของทาง TrueMove H และ dtac

ตัวเลขที่ออกมานี้ เรียกได้ว่า ประเทศไทยเรามีพื้นที่ให้บริการสัญญาณมือถือที่ครอบคลุมแทบทั้งพื้นที่ โดยมีสัญญาณ 4G ทั่วถึงด้วยเช่นกัน มาดูเรื่องการให้คะแนนและจัดอันดับกันบ้างดีกว่า

 • อันดับที่ 1 AIS ได้ Coverage Score ที่ 772 คะแนน
 • อันดับที่ 2 TrueMove H ได้ Coverage Score ที่ 682 คะแนน
 • อันดับที่ 3 dtac ได้ Coverage Score ที่ 478 คะแนน

โดยสถิติของทาง AIS ที่ได้อันดับ 1 นั้น พื้นที่ครอบคลุมสัญญาณนั้นมีความใกล้เคียงกับพื้นที่ทั้งหมดของ Footprint ทั้งหมดในประเทศ โดยมีสัญญาณและใช้ 4G ได้มากที่สุดด้วยเช่นกัน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตบ้านที่เร็วที่สุดในไทย (Thailand’s Fastest Fixed Network)

ในการทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้านนั้น OOKLA ใช้วิธีการให้คะแนนเหมือนกับการทดสอบอินเทอร์เนตมือถือ ที่วัดค่าเฉลี่ยจากทั้งระยะร้อยละ 90, 50 และ 10 แล้วนำมาประเมินรวมกันในอัตราส่วน 1:2:1

OOKLA Speedtest Awards

โดยคะแนนเฉลี่ยนจากการทดสอบอินเทอร์เน็ตบ้านของทั้งประเทศไทย ทั้งหมด 11,622,240 ครั้ง จากผู้ใช้ 1,804,405 ราย

 • ค่าเฉลี่ยดาวน์โหลดสูงสุดอยู่ที่ 171.86 Mbps
 • ค่าเฉลี่ยอัพโหลดสูงสุดอยู่ที่ 109.11 Mbps
 • ค่าเฉลี่ยความหน่วง (Latency) อยู่ที่ 15ms

เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่า ด้วยค่าเฉลี่ยล่าสุดนี้ ทำให้ประเทศไทยติดอยู่ในอันดับ Top 30 ของประเทศที่มีอินเทอร์เน็ตบ้านเร็วที่สุดในโลก

และการจัดอันดับ OOKLA Speedtest Awards จากผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เนตบ้านในประเทศไทย ทั้งหมด 5 ราย เป็นดังนี้

 • อันดับที่ 1 AIS ได้ 83.51 คะแนน
 • อันดับที่ 2 3BB ได้ 78.18 คะแนน
 • อันดับที่ 3 True Internet ได้ 51.55 คะแนน
 • อันดับที่ 4 TOT ได้ 49.31 คะแนน
 • อันดับที่ 5 CAT Telecom ได้ 38.21 คะแนน

ซึ่ง AIS Fibre สามารถคว้าอันดับ1 เครือข่ายอินเทอร์เน็ตบ้านที่เร็วที่สุดในไทย ซึ่งความเร็วของการดาวน์โหลดทำได้สูงสุดที่ 225.94 Mbps ส่วนค่าอัพโหลดนั้นได้ 113.02 Mbps ส่วนค่า Latency ทำได้ค่อนข้างดีมาก อยู่ที่ 12ms ซึ่งดีกว่าค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ

สามารถดูข้อมูลต้นฉบับของรายงานและการให้คะแนนโดยละเอียดได้ที่ speedtest.net