Toshiba XL-FLASH ชิปหน่วยความจำใหม่ ความเร็วเท่า DRAM ราคาถูกกว่า

ชิปหน่วยความจำตัวใหม่ Toshiba XL-FLASH ที่ทำงานแบบ Hybrid ผสมระหว่างเทคโนโลยีชิปแบบ NAND และ DRAM เตรียมกรุยทางลงสู่ SSD และ NVDIMM ด้วยราคาค่าตัวที่ถูกกว่า ประหยัดมากกว่าเดิม

ชิป NAND ที่เราเห็นมาในรูปแบบ M.2 SSD นั้นมีความเร็วสูง แต่มันก็ยังไม่เร็วพอสำหรับเครื่อง Server สำหรับใช้งานในองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ DRAM

Toshiba XL-FLASH

เป็นตัวที่ใช้เป็น RAM ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพราะเร็วสูงมาก เร็วกว่า NVMe SSD ที่เร็วที่สุดเสียอีก และยังต้องใช้ไฟเลี้ยงเพื่อเก็บข้อมูล พร้อมราคาค่าตัวที่สูง ชิปตัวใหม่ของ Toshiba ไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยง และยังมีความเร็วใกล้เคียง พร้อมราคาที่ถูกกว่า

กลุ่มเป้าหมายจะเน้นไปที่งานประสิทธิภาพสูง อย่างงาน Data Center หรืองานเครื่อง Server สำหรับองค์กร และหลังจากนั้น น่าจะเริ่มได้เห็นตามมาบนเครื่อง Workstation ตามออกมา โดยมีแผนจะเริ่มผลิดในปี 2020 หน้านี้

ที่มา: Toshiba