Contact Lens แห่งอนาคต แค่กระพิบตาก็ปรับระยะซูมมองได้ไกลขึ้น

นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย University of California, San Diego ได้ประดิษฐ์หุ่นยนต์ Contact Lens ขึ้นมาใหม่ สามารถซูมให้ตาเราเห็นภาพระยะไกล ได้ใกล้ขึ้น เหมือนเราติดเลนซ์ซูมกล้องเอาไว้ที่ตาของเราเลย

ตัว Contact Lens ควบคุมด้วยการเคลื่อนไหวของตาเรา อย่างเช่นการกระพริบตา จะสร้างสัญญาณไฟฟ้า ที่เอามาแปรเป็นคำสั่งให้กับตัว Contact Lens ซึ่งดวงตาคนเรา จะสร้างสัญญาณไฟฟ้าที่ว่านี้อยู่ตลอดเวลา แม้กระทั่งเวลาที่นอนหลับ

Contact Lens

ยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เรานอนหลับ ถ้าหากว่าเคยสังเกตดูดีๆ เราจะเห็นลูกตาเคลื่อนไหวไปมา และนั่นก็เป็นการสร้างกระแสไฟฟ้า Electro-Oculographic ที่สามารถเอาใช้เป็นตัวควบคุมสั่งงานได้

ระยะการปรับโฟกัสของคอนแทกเลนส์นี้ สามารถทำได้สูงสุดที่ 32 เปอร์เซ็นต์ โดยการเปลี่ยนรูปทรงตัว Contact Lens เล็กน้อย ก็จะส่งผลให้ระยะโฟกัสของเลนส์เปลี่ยนไป จากวัสดุ Dielectric Elastomer ที่มีความนิ่ม และตอบสนองเปลี่ยนรูปต่อกระแสไฟฟ้าได้

คาดว่าในอนาคต จะสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย อย่างการเป็นอวัยวะเทียมช่วยการมองเห็น ใช้แทนแว่นตา ที่สามารถปรับระยะตัวเองได้ด้วย หรือการใส่ไว้ในตัวหุ่นยนต์ ลองจินตนาการถึงภาพยนตร์ มันอาจกลายเป็นเครื่องมือชิ้้นใหม่ของสายลับ ในโลกความเป็นจริงก็ได้

ที่มา: Insider

Message us