Facebook จ้างอดีตหัวเรือใหญ่จาก Vine มาดูแลงานด้านแอพทดลองใหม่ๆ

Jason Toff อดีตหัวเรือใหญ่ Vine ลาออกจาก Google ไปอยู่กับ Facebok เป็นที่เรียบร้อย เพื่อดูแลด้านโปรเจ็กต์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือที่ Facebook เองเรียกว่า ‘New Product Expermientation’ Team (NPE) ซึ่งจะดูแลรับผิดชอบการทำแอพทดลองใหม่ๆ ขึ้นมา สำหรับผู้บริโภค

ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ เค้าเคยลาออกจาก Vine และ Twitter มาเมื่อปี 2016 เพื่อร่วมงานกับ Google ในโปรเจ็กต์ VR และหลังจากนั้นก็ย้ายมาดูทีม Area 120 Incubator ที่มีลักษณะงานคล้ายกันนี้กับทีม NPE ของ Facebook

ทางด้านของ Jason เอง ก็ยังไม่ได้บอกรายละเอียดใดๆ เกี่ยวกับงานใหม่นี้ แต่ว่าก็บอกเรื่องของสมาชิกทีม ที่ต้องการคนเพิ่ม

ในด้านของการออกแบบ UX หรือประสบการณ์ผู้ใช้ และวิศวกรของทีม ในการช่วยพัฒนาโปรเจ็กต์ใหม่นี้

ที่มา: The Verge

Message us