CREATIVITY + TECHNOLOGY ไขรหัสเปลี่ยนอนาคต ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

CREATIVITY + TECHNOLOGY ไขรหัสเปลี่ยนอนาคต ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ จัดงาน “ ล้ำอนาคตด้วยแนวคิด ครีเอทีฟ + เทคโนโลยี ” ต่อยอดแนวคิดจากจุดยืนที่มีมายาวนานของมหาวิทยาลัย นั่นคือ Open Platform การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ผสมผสานศาสตร์และศิลป์อันหลากหลาย ทลายกำแพงคณะวิชาด้วยการเปลี่ยนการนั่งเรียนเป็นการทำงานจริง เปลี่ยนการบ้านเป็นโปรเจ็กต์ระดับมืออาชีพ เปลี่ยนตารางสอนเป็นช่วงเวลาเรียนรู้โดยมีครูเป็นพี่เลี้ยง เน้นการทำงานกลุ่ม หมุนเวียนหน้าที่ ฝึกฝนทักษะรอบด้าน เปิดประสบการณ์ Work/Learn/Play ทำเรื่องงาน เรื่องเรียน และเรื่องเล่นเป็นเรื่องเดียวกัน โดยเฉพาะในปัจจุบัน “เทคโนโลยี” เป็นเครื่องมือที่ถูกนำมาใช้ในเรื่องต่างๆมากที่สุด เมื่อโลกเปลี่ยนเร็ว การศึกษาต้องเปลี่ยนให้เร็วกว่า มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงต่อยอดเป็นแนวคิด ครีเอทีฟ + เทคโนโลยี โดยการนำเอาโมดูลของเทคโนโลยีในเรื่องต่างๆ เช่น Coding, AI, Cloud service, Block chain, Mobile app, Big data/Data analytics, 5G , Internet of Things, UX UI , AR VR และอื่นๆ มาสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาทุกคนที่เรียนที่นี่ ได้พัฒนาตัวเองได้อย่างทันสมัย
ในงานแถลงข่าวได้มีการจัด Show case รูปแบบการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆไปประยุกต์ใช้ในแต่ละภาควิชา เช่น

  • Self-Navigating Robot หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัจฉริยะ หลบหลีกสิ่งกีดขวางได้
  • Human Robot Interaction การควบคุมหุ่นยนต์ด้วยการขยับกล้ามเนื้อ
  • โปรแกรมจำลองการเขียนโค้ดคำสั่งหุ่นยนต์ให้เคลื่อนไหว
  • ระบบ Ai เรียนรู้จดจำท่าทาง เพี่อควบคุมการสั่งงาน
  • การนำ AR และ VR มาประยุกต์ใช้กับงานรูปแบบต่างๆ

CREATIVITY + TECHNOLOGY ไขรหัสเปลี่ยนอนาคต ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เรียนรู้นำหน้าอนาคต ต้องเรียนที่มหาวิทยาลัย เรียนรู้เพื่อสร้างอนาคตที่ไร้ขีดจำกัด
https://www.facebook.com/bangkokuniversity/