นอกเหนือจาก Amazon ก็ยังมีเจ้าอื่นๆ เช่น Walmart Shutterfly และ JD.com ที่ใช้งานเครื่องจักรของ CMC

การพิจารณานำเครื่องจักรมาใช้แบบเต็มที่ นั่นหมายถึงการแทนที่หน้าที่การงานที่มนุษย์เคยทำ ซึ่งอาจนำไปสู่การปลด/เลิกจ้างพนักงานเป็นจำนวนมาก ซึ่ง Amazon เองก็เริ่มจากหยุด/ปิดรับตำแหน่งพนักงานแพคของ ซึ่งมักจะเปิดรับอยู่เสมอ และมีอัตรา turnover พนักงานในตำแหน่งนี้สูงมาก

SOURCE