Microsoft ออกแบบไอคอน Office 365 ใหม่ ที่สื่อถึงการใช้งานมากขึ้น

Microsoft เผยการปรับดีไซน์ตัวไอคอน Office 365 ใหม่ โดยการออกแบบไอคอนใหม่ จะปรับทั้งบนแอพฯ และ เว็บ เร็วๆนี้

จะว่าไป ครั้งนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง หลังจากที่ Microsoft เพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงไอคอนไปเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา

แต่ละไอคอนที่ปรับการออกแบบใหม่ ก็จะมีทั้งรูปร่าง และ รูปแบบของการใช้งานที่สื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น อย่างเช่น

  • Word จะมีสัญลักษณ์เป็นเอกสารที่เขียนเรียงเป็นบรรทัดไป
  • Excel จะมีรูปตาราง เพื่อแสดงการทำงานแบบ spreadsheets
  • PowerPoint มีรูปพายชาร์ตที่ใช้ในการนำเสนอ เป็นต้น

รอดูการเปลี่ยนแปลงไอคอนของ Microsoft Office ทั้งโปรแกรมบนเดสก์ท็อป และ แอพฯบนอุปกรณ์มือถือได้เร็วๆนี้ (ยังไม่มีการระบุวันที่ที่แน่ชัด)

Related Posts

Review