Google Maps ประมวลผลพลาด เปลี่ยนกรุงเทพและอีกครึ่งประเทศเป็นพื้นที่ป่าไม้เขียวขจี

เชื่อว่าแผนที่ยอดนิยมที่เราใช้ๆ กันอยู่ทุกวันนี้คงไม่พ้น Google Maps ซึ่งมีข้อมูลสถานที่มากมายมหาศาลจนเรียกได้ว่าลืมแผนที่กระดาษหรือแอพแผนที่ออฟไลน์อื่นๆ ไปแทบสนิท  อย่างไรก็ดี Google Maps ก็ยังคงมีข้อผิดพลาด

เมื่อวานนี้ผู้ใช้ Google Maps ค้นพบว่าบริการแผนที่ยอดนิยมตัวนี้  ได้แสดงพื้นที่กรุงเทพมหานคร  รวมถึงพื้นที่ราวครึ่งหนึ่งของตอนกลางของประเทศไทย  กลายเป็นพื้นที่ป่าไม้สีเขียวขนาดใหญ่

ข้อผิดพลาดดังกล่าวมาจากที่กูเกิลทำการอัพเดทพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร  แต่มีข้อผิดพลาดในการปิดกรอบพื้นที่  ทำให้พื้นที่สีเขียวแพร่กระจายออกไปครึ่งประเทศอย่างที่ปรากฎในภาพ

ล่าสุด  กูเกิลได้ทำการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย

อ้างอิง – TechCrunch