เผยงานวิจัยใหม่ คอมพิวเตอร์สามารถเลียนแบบลายมือเขียนของมนุษย์ได้

“ลายมือ” ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณะของแต่ละบุคคล ยากที่จะเลียนแบบลายมือหรือลักษณะการเขียนของผู้อื่นได้  และถ้าหากใครที่จะสามารถปลอมลายมือผู้อื่นได้  ก็ต้องมีทักษะในระดับหนึ่งเลยทีเดียว  ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนนี่เอง  ที่ทำให้เรามักใช้ลายมือในการตรวจสอบบุคคลในขั้นต้น (เช่นการให้เซ็นลายเซ็น หรือ “ลายมือชื่อ”)

แต่ในงานวิจัยล่าสุดจากมหาวิทยาลัยยูนิเวอร์ซิตี้คอลเลจลอนดอน ประเทศอังกฤษ “My Text in Your Handwriting” ได้ประสบความสำเร็จในการวิเคราะห์ลายมือ  และเขียนข้อความออกมาในลักษณะลายมือนั้นๆ ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว!

แม้ว่าทุกวันนี้เราจะมีฟอนต์ลายมือให้ใช้กัน  แต่ฟอนต์เหล่านี้ก็ยังคงดูออกว่าเป็นตัวพิมพ์  ไม่ใช่ลายมือที่เขียนจากคนจริงๆ  เนื่องจากตัวอักษรออกมาลักษณะเหมือนกัน  จุดโค้งจุดเชื่อมตัวอักษรเหมือนกันหมด

งานวิจัยนี้จะให้ผู้ทดสอบเขียนข้อความตัวอย่างเป็นย่อหน้าสั้นๆ ออกมาเพื่อให้คอมพิวเตอร์ได้เก็บตัวอย่างตัวอักษร (ซึ่งเป็นเทคนิคที่มีการใช้กันอยู่แล้ว) จากนั้นจึงใช้อัลกอลิธึมใหม่ที่ทีมงานพัฒนาขึ้นในการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของลายมือของผู้เขียน  เช่นลักษณะช่องไฟ การเว้นระหว่างตัวอักษร ความความเคลื่อนบรรทัด ลักษณะการเชื่อมกันของตัวอักษรแต่ละตัว  จากนั้นจึงประกอบกันขึ้นมาเป็นข้อความใหม่ที่ต้องการขึ้นมาครับ

ซึ่งผลลัพธ์จากงานวิจัยนี้ถือว่าน่าพอใจในระดับหนึ่ง  โดยเมื่อนำข้อความที่เขียนโดยโปรแกรมนี้ไปให้ผู้ชมแยกข้อความ  พบว่ามีคนทายผิดว่าเป็นข้อความที่คนเขียนจริงๆ ถึง 40% (ซึ่งจากฟอนต์ลายมือแบบเดิม  ยังไงก็ดูออกว่าเป็นฟอนต์)

ความเห็นของเรา

หลายคนอาจจะเริ่มกังวลว่าหากวันหนึ่งงานวิจัยนี้ (หรืองานอื่นในลักษณะนี้) สามารถเลียนแบบลายมือได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  มันจะนำไปสู่การใช้ปลอมแปลงลายมือ  หรือลายมือชื่อ  ในเอกสารต่างๆ หรือไม่  ซึ่งตรงนี้ทีมวิจัยบอกเองเลยว่า “เป็นไปได้” ครับ  แต่ในขณะเดียวกันงานวิจัยนี้ก็ยังสามารถใช้ช่วยตรวจสอบการปลอมแปลงลายมือเหล่านี้ได้อีกด้วย

ก็เป็นอย่างที่เราทราบกันว่าเทคโนโลยีมันไม่ผิดหรอกครับ  ผู้ใช้ต่างหากที่จะนำมันไปใช้ในทางไหน

ที่มา – Engadget