เกาหลีใต้เริ่มโครงการ Data Discount มอบส่วนลดแพคเก็จมือถือสำหรับผู้สูงอายุ

เกาหลีใต้ประกาศเริ่มโครงการ Mobile Data Discount มอบส่วนลดค่าบริการมือถือสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้ง 65 ปีขึ้นไปและได้รับเงินบำนาญจำนวนกว่า 1.74 ล้านคน

เกาหลีใต้เตรียมลดการใช้พลังงานจากนิวเคลียร์และถ่านหิน ส่งเสริมแก๊สธรรมชาติและพลังงานทดแทน

ในขณะที่เรามักเห็นภาพของประเทศเกาหลีใต้ในด้านความบันเทิงและเรื่องของเทคโนโลยี (โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าและโทรศัพท์มือถือ) ในอีกมุมหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้เห็นนักเกี่ยวกับประเทศเกาหลีใต้  นั่นคือเรื่องของการใช้พลังงาน

Message us